Ouder-Amstel blokkeert nieuw stadion van Ajax

AMSTERDAM, 29 JAN. De kans dat Nederland in 1996 gastland kan zijn van de EK-voetbal is kleiner geworden nu de gemeente Ouder-Amstel dreigt geen medewerking te verlenen aan de bouw van het nieuwe Ajax-stadion Strandvliet. De bouw van het stadion dreigt opnieuw uitgesteld te worden wegens een planologisch pokerspel tussen Amsterdam en haar buurgemeente.

Amsterdam hoopt dat er ruimte is voor onderhandelingen, omdat het besluit nog in de gemeenteraad van Ouder-Amstel moet worden behandeld. Burgemeester Van Thijn van Amsterdam vroeg zijn collega van Ouder-Amstel zondag in een lijmpoging de beslissing uit te stellen tot een nadere toelichting van wethouder Genet op een verkeersstudie naar de gevolgen van het nieuwe stadion. Gemeenteraadsleden van Ouder-Amstel verklaarde maandag geen behoefte te hebben aan een nieuw gesprek. Amsterdam zou de buurgemeente veel te laat bij de besluitvorming rondom het nieuwe stadion hebben betrokken. Strandvliet wordt volgens een scenario geheel op het grondgebied van Ouder-Amstel gebouwd, volgens een ander scenario voor vijftien procent.

Officieel werkt Ouder-Amstel niet mee omdat Amsterdam niet in staat is de rust van de omwonenden te garanderen en in een verkeerstudie geen duidelijke oplossing bood voor de te verwachten parkeerproblemen. Ouder-Amstel vreest de parkeeroverlast bij grote sportevenementen, omdat automoblisten niet zullen uitwijken naar onveilig geachte garages in de Amsterdam Zuid-Oost wanneer de nieuwe parkeerterreinen vol zijn.

Maar naast alle reële bezwaren speelt oud zeer tussen Amsterdam en Ouder-Amstel een belangrijke rol. Toen de NS enkele jaren geleden een groot station in Duivendrecht wilde bouwen, eiste Amsterdam dat de gemeente daar tot het eind van de eeuw geen kantoren zou bouwen. De hoofdstad vreeste de Duivendrechtse concurrentie voor haar ambitieuze IJ-oever-plannen en zette de buurgemeente onder druk met het dreigement een voorstel voor een goedkoop spoortracé dwars door het centrum van Duivendrecht te steunen.

Het duurdere alternatief, een spoorlijn om het dorp heen, kreeg pas de steun van de hoofdstad wanneer Ouder-Amstel beloofde tot de eeuwwisseling geen kantoren te bouwen. Dat werd in 1986 vastgelegd in een convenant. Burgemeester C. de Groot van Ouder-Amstel suggeerde vanmorgen dat er nog enige onderhandelingsruimte was: “We hebben met Amsterdam afgesproken tot het jaar 2000 het terrein rond het nieuwe treinstation niet te bebouwen, dus ook niet met een voetbalstadion. Amsterdam valt in zekere zin in de kuil die ze zelf heeft gespit. Maar tussen nu en de gemeenteraadsvergadering in maart kan er natuurlijk nog heel wat op ons afkomen.” Het openbreken van het convenant van 1986 in ruil voor medewerking aan Strandvliet lijkt niet uitgesloten.

Wethouder L. Genet van sportzaken incasseert met het negatieve besluit van Ouder-Amstel de zoveelste tegenvaller in de moeizame voorbereiding op het nieuwe stadion, waarvan de financiering nog steeds niet helemaal rond is. De gemeente Amsterdam zegt nu te overwegen de gehele accommodatie enige honderden meters te verplaatsen, zodat het in zijn geheel binnen het grondgebied van Amsterdam komt te liggen. Men kan in dat geval terugvallen op plannen voor de bouw van een nieuw Olympisch stadion, die werden ontwikkeld toen Amsterdam nog probeerde de Olympische Spelen binnen te halen. Ook een renovatie van het oude Ajax-stadion in de Watergraafsmeer wordt opnieuw overwogen. Maar een woordvoerder van de gemeente benadrukte vanmorgen “dat de huidige locatie in alle opzichten ideaal is.”