Oosteuropeanen zijn ontevreden

BRUSSEL, 29 JAN. Een meerderheid van de bevolking in Oost- en Midden-Europa is twee jaar na de val van het communisme ontevreden over de democratisering, maar ziet geen alternatief voor de toekomst.

Dat blijkt uit een enquête die in tien landen van het voormalige Oostblok in opdracht van de EG is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Gallup. In de landen met de langste ervaring in het toepassen van westerse economische en politieke uitgangspunten, zoals Polen en Hongarije, blijkt de meeste wrevel te heersen over de resultaten van de democratisering. Gemiddeld is 54 procent van de ondervraagden volgens Gallup ontevreden; alleen in Litouwen was een meerderheid van 52 procent tevreden. De steekproef werd uitgevoerd in Albanië, Bulgarije, Hongarije, Tsjechoslowakije, Polen, het westelijke deel van de republiek Rusland, Roemenië en de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen; 10.000 personen - per land een dwarsdoorsnede van de bevolking - werden ondervraagd. In West-Europa is 50 procent tevreden met de democratie. (AP)