Ondernemers tegen plan voor energieheffing

DEN HAAG, 29 JAN. De werkgeversorganisaties VNO, NCW en KNOV vinden dat het kabinet moet afzien van plannen om de arbeidskosten te verlagen die worden gefinancierd door een energieheffing. “Nederland kan zich daarmee geen experimenten veroorloven”, zei VNO-voorzitter Rinnooy Kan gisteren in Lelystad.

In opdracht van het kabinet studeert een commissie onder leiding van prof.dr. D. Wolfson op de mogelijkheid en wenselijkheid van zogenoemde regulerende energieheffingen. Het is de bedoeling van het kabinet om de opbrengst van de energieheffing aan burgers en bedrijven terug te geven om te voorkomen dat de collectieve lastendruk - de optelsom van belastingen en sociale premies - toeneemt. Het kabinet wil de baten van de energieheffing gebruiken voor verlaging van de arbeidskosten.

“De energieheffing lijkt in sommige ogen een aardig idee, maar blijkt het niet te zijn. We moeten zo snel mogelijk stoppen met dit soort plannen”, zei Rinnooy Kan. “Een klein land als Nederland, met een open economie die energie-intensief is maar niet energie-verspillend, kan zich geen experimenten veroorloven met energieheffingen.”

VNO en NCW verwijzen naar voorlopige berekeningen van het Centraal Plan Bureau waaruit blijkt dat in het meest gunstige geval een dergelijke lastenverschuiving geen verlies van banen oplevert. “Hiermee worden op zijn minst twee ballonnen doorgeprikt, namelijk dat zo'n lastenverschuiving tot energiebesparing èn meer werkgelegenheid leidt”, aldus een woordvoerder van de christelijke werkgeversorgansiatie NCW.

De werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, KNOV, vreest dat alleen de kleinverbruikers de energieheffing moeten gaan betalen. Er zijn veel energie-intensieve kleine ondernemingen met geen of nauwelijks werknemers in dienst. Die bedrijven zouden wel een energieheffing moeten gaan betalen, maar dat weegt niet op tegen een verlaging van de arbeidskosten.

Morgen opent minister Andriessen (economische zaken) in een rede de aanval op deze zogenoemde kleinverbruikersvariant.