Omwonenden vliegbasis Woensdrecht in actie tegen uitbreidingen

DEN HAAG, 29 JAN. De uitbreiding van de vliegbasis Woensdrecht in West-Brabant, waaraan op het ogenblik wordt gewerkt, is in strijd met het structuurschema militaire terreinen en met het natuurbeleidsplan. Op grond daarvan moet het parlement de verantwoordelijke bewindslieden opdragen de bouwwerkzaamheden onmiddellijk stop te zetten en de activiteiten op de basis terug te brengen tot het niveau van 1988. Dat vindt de actiegroep Pilatus van verontruste omwonenden van de basis. Zijn oordeel is neergelegd in een zwartboek, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens de actiegroep, die zijn naam ontleent aan de in 1989 op Woensdrecht gestationeerde opleidingstoestellen Pilatus PC-7 Turbo Trainers, waarvan men dagelijks geluidsoverlast ondervindt, zijn de plannen van Defensie erop gericht van de basis een “superbasis” te maken.

De actiegroep meent dat het parlement bij de besluitvoring buiten spel wordt gezet en dat Defensie zich steeds weer weet te onttrekken aan wat wordt genoemd een effectieve parlementaire controle.

De gevolgen van de uitbreidingen, zo zegt de actiegroep, zijn niet afgewogen in een zogenoemde milieueffectrapportage. Zelfs de op grond van de Luchtvaartwet noodzakelijke "geluidszoneringsprocedure', waaruit maatregelen kunnen voortvloeien om lawaaioverlast te voorkomen, is stopgezet. De actiegroep noemt het feit dat de Luchtmacht ondanks de onzekerheid over de toelaatbaarheid van de geluidsbelasting doorgaat met het investeren van tientallen miljoenen guldens op de basis “een brutaliteit, die de Tweede Kamer blijkbaar niet is opgevallen.” Het actiecomité hekelt verder de plannen om op Woensdrecht ook burgerluchtvaart toe te staan.

Een woordvoerder van Defensie zegt dat de zoneringsprocedure is stopgezet omdat het niveau van de geluidsbelasting nader moet worden gedefinieerd. Met Gedeputeerde Staten van Zeeland is gesproken over gebruik van de basis voor burgerluchtvaart, maar dat zou aan een aantal voorwaarden worden verbonden, onder meer het voldoen aan gestelde geluidsniveaus. Verder zegt Defensie dat de basis fysiek wel groter wordt, maar dat het aantal vluchten met de Pilatus-trainers niet wordt uitgebreid. De fysieke uitbreiding past volgens Defensie in de in de structuurschema aangekondigde concentratie van de luchtmachtopleidingen op Woensdrecht. De bouwactiviteiten rondom de basis betreffen onder meer gebouwen voor officiersopleiding en uitbreidingen van de kazerne die voor de opleidingen nodig zijn.