Omstreden directeur welzijn ontslagen

DEN HAAG, 29 JAN. Het bestuur van de Stichting Sociaal-cultureel werk (SHS) in Den Haag heeft directeur drs J.J.H. R. met onmiddellijke ingang ontslagen. Daarnaast heeft het bestuur, dat recent van samenstelling wijzigde, bij de Haagse politie aangifte van verduistering tegen R. gedaan. Het reeds driekwart jaar lopende onderzoek tegen R. was tot nu toe alleen gebaseerd op een gemeentelijke aangifte van fraude.

R. werd drieëneenhalve week geleden aangehouden op verdenking van een fraude van minstens 350.000 gulden met welzijnssubsidies. Hij zit sindsdien in voorarrest. Vanmiddag werd aangenomen dat de raadkamer van de Haagse rechtbank de directeur vandaag nog vrijlaat. Volgens de advocaat van R., mr J. Italianer, heeft het openbaar ministerie geen bezwaar tegen een invrijheidsstelling van de verdachte. In de fraudezaak werden de afgelopen weken nog vijf andere verdachten gearresteerd, waarvan vanmiddag alleen de voormalig SHS-voorzitter nog vast zat.

Het ontslag van de directeur werd gisteren op een besloten personeelsvergadering van de SHS bekendgemaakt. De onlangs aangetreden voorzitter van de SHS, W. van Andel, gaf geen expliciete motivatie voor het ontslag. Wel maakte hij duidelijk dat het ontslag geen direct verband houdt met het nog lopende politieonderzoek tegen de directeur, aldus bij de vergadering aanwezige SHS-medewerkers. Van Andel zelf was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.

Het ontslag van R. is een steun in de rug voor de Haagse wethouder A. van Kampen (onder meer sociaal-cultureel werk), die doende is het Haagse sociaal-cultureel werk te reorganiseren. Daartoe wil ze de SHS als stedelijke koepelorganisatie ontmantelen en verantwoordelijkheden naar de wijken overhevelen. In het verleden, zo maakte de wethouder vorige week bekend, werd zij daarbij regelmatig dwarsgezeten door de directeur.