Kamer steunt minister bij aanpak geweld

DEN HAAG, 29 JAN. De Tweede Kamer steunt het plan van minister Hirsch Ballin (justitie) om een collectieve aansprakelijkheid in te stellen voor mensen die verdacht worden van vernielingen en vandalisme. Dit blijkt uit de reacties van de woordvoerders van de vier grootste fracties in het parlement.

Eerder deze week maakte Hirsch Ballin bekend dat hij mogelijkheden onderzoekt om geweld gepleegd door onder meer voetbalvandalen en krakersgroepen eenvoudiger te laten vervolgen. Hij wil hiervoor in een nieuw onderdeel van artikel 141 Wetboek van Strafrecht, dat openlijke geweldpleging in vereniging strafbaar stelt, laten opnemen dat de rechter niet langer ieders individuele aandeel in door collectief gepleegde vernieling hoeft aan te tonen. Voldoende is dat de verdachte aantoonbaar heeft deel uitgemaakt van de groep. Strafbaar wordt gesteld het feit dat een verdachte niet is weggegaan op het moment dat het strafbaar gedrag begon.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer is enthousiast voorstander van de aangekondigde maatregel. “Wij zijn heel erg voor”, aldus een woordvoerder, “Hoe harder dit soort toestanden wordt aangepakt hoe beter.” Volgens het CDA moet bij de uitwerking van het voorstel wel onderzocht worden hoe kan worden voorkomen dat onschuldige passanten ten onrechte worden vervolgd. Dat is ook de mening van PvdA en VVD. D66-woordvoerder Wolffensperger wilde nog geen definitief oordeel over het plan geven voordat de Raad van State gereageerd heeft. Wel wees hij er in een voorlopige reactie op dat niet te snel naar verscherping van regels moet worden gegrepen waar wellicht fouten zijn gemaakt door OM, politie en NS. Juridisch acht hij het plan bovendien aanvechtbaar omdat rechters altijd zullen blijven vasthouden aan de individuele aansprakelijkheid.