Kabinet wil zwavelarme diesel subsidiëren

DEN HAAG, 29 JAN. Nog dit jaar wil het kabinet een subsidieregeling in het leven roepen om het tanken van zwavelarme diesel te bevorderen. Daarbij denkt het in het bijzonder aan autobussen en taxi's en eventueel andere gebruikers van diesel.

Dit blijkt uit antwoorden die minister Alders (milieubeheer) en staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) hebben gegeven op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Tommel (D66). Voor accijnsmaatregelen om het gebruik van laagzwavelige dieselolie, die het milieu minder vervuilt, te bevorderen, voelen de bewindslieden niet. Het Kamerlid Van Rijn-Vellekoop (PvdA) heeft vorige week nog gesuggereerd de accijns op gewone diesel te verhogen en een lagere accijns in te voeren voor zwavelarme diesel.

Volgens Alders en Van Amelsvoort zou dat voor benzinestations aanzienlijke investeringen vergen, omdat ze dan voor twee soorten diesel aparte opslagtanks, leidingen en pompen moeten hebben. Dat terwijl naar verwachting het tanken van zwavelarme diesel per 1 oktober 1996 in de hele EG verplicht zal worden. Waarschijnlijk nog dit jaar zal de EG daarvoor een richtlijn vaststellen. Dit betekent dat investeringen die nu moeten worden gedaan in extra voorzieningen die maar enkele jaren nodig zijn, niet zijn terug te verdienen, aldus de bewindslieden.

Zwavelarme dieselolie is nu beperkt verkrijgbaar in Nederland, maar is ongeveer een dubbeltje duurder dan gewone diesel. Alders heeft al eerder laten weten bij de subsidieregeling te denken aan bedrijven met een eigen tank, zoals taxi's en busondernemingen. Hij wil de subsidie betalen van het bedrag dat nu nog is gereserveerd als compensatie voor Nederlandse transportbedrijven voor het geval Duitsland tolheffing voor vrachtauto's invoert. De Duitsers hebben daar enkele jaren geleden mee gedreigd, maar de kans op deze Strassenbenutzungsgebühr lijkt inmiddels niet groot.

Dit geld is beschikbaar dankzij een extra verhoging van de dieselaccijns die het kabinet in overleg met het wegvervoer kort na zijn aantreden doorvoerde. Inmiddels voert minister Maij-Weggen (verkeer) overleg met de organisaties van wegvervoerders over de besteding hiervan.