Kabinet: meer vrouwen als burgemeester

DEN HAAG, 29 JAN. Het kabinet wil binnen vier jaar een verdubbeling van het aantal vrouwelijke burgemeesters, een vrouwelijke commissaris van de koningin, en de helft van de zetels in nieuwe adviescommissies. Die streefcijfers staan in het nieuwe emancipatieplan dat staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) gisteren publiceerde.

In een adviescommissie zoals bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad moet het percentage vrouwen worden verhoogd tot 15. Voor de gewone functies bij de overheid moet vòòr 1995 ten minste 30 procent door vrouwen worden bezet. Nu is ongeveer 27,5 procent van de (rijks)ambtenaren vrouw.

Daarnaast wil het kabinet bevorderen dat vrouwen meer meedoen aan politieke en maatschappelijke besluitvorming; jongens en mannen stimuleren om meer verzorgend werk te doen; en de traditionele opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw te doorbreken.

In een eerste reactie liet voorzitter Den Ouden zich lovend uit over “de nieuwe impulsen die van het algemene beleid kunnen uitgaan”. Den Ouden noemde de hand van Ter Veld in het kabinetsstuk, met daaronder 14 ministeriële handtekeningen, “goed zichtbaar.” Ze prees Ter Velds keuze om het doel van economische zelfstandigheid (deelname van vrouwen aan betaalde arbeid) in te bedden in sociaal-culturele en sociaal-politieke zelfstandigheid. De emancipatiediscussie dreigde volgens haar een beetje te versmallen tot het streven naar grotere deelname van vrouwen aan (serieus) betaald werk, zo meende zij.