In Algerije weer leider FIS gevangen gezet

ALGIERS, 29 JAN. In Algerije hebben de nieuwe machthebbers de druk op het fundamentalistische Front van Islamitische Redding (FIS) verzwaard door opnieuw een van zijn leiders op te pakken. Volgens de autoriteiten wordt nog gezocht naar de hoofdredacteur van de partijkrant Arabic al-Mounquid, en de directeur-generaal van zijn franstalige weekblad Al-Forkane.

Gearresteerd is Rabah Kebir, hoofd externe relaties van het FIS, die de communiqués van de partij tekende sinds de arrestatie van waarnemend leider Abdelkader Hachani. Het oude leiderschap van het FIS, Abassi Madani en Ali Belhadj, zit al sinds juni gevangen.

Volgens een Algerijns radiostation is Kebir gearresteerd wegens de inhoud van een zaterdag uitgegeven communiqué, volgens hetwelk de aanhoudende arrestaties onder fundamentalisten zijn bedoeld om “het volk en het leger in een oorlog te voeren” en de autoriteiten “uit zijn op bloedvergieten”.

Net voor zijn aanhouding op het hoofdkwartier van het FIS tekende Kebeir gisteren nog een verklaring waarin een beroep wordt gedaan op de Algerijnse bevolking “de politieke piraterij niet te erkennen die het leven heeft geschonken aan de zogeheten Hoge Staatsraad”, het door het leger gesteunde orgaan dat het Algerijnse presidentschap waarneemt na het aftreden van president Chadli Benjedid en de annulering van de tweede verkiezingsronde die het FIS aan de macht zou hebben gebracht. Volgens dit communiqué nr. 11 willen de huidige autoriteiten “de moskeeën laten neerkomen op het hoofd van de gelovigen en de imams”. Het ministerie van binnenlandse zaken, belast met de veiligheid, heeft bepaald dat de moskee in het algemeen en op vrijdag in het bijzonder niet meer voor politieke doeleinden mag worden gebruikt.

Algerijes vroegere regerende partij, het FLN (Nationaal Bevrijdingsfront), is er gisteren niet in geslaagd het eens te worden over een benadering van de huidige machthebbers of haar eigen toekomst. Besloten is een nationale partijconferentie bijeen te roepen. Een deel van het FLN steunt de democratische hervormingen van de afgetreden president Chadli Benjedid die het FIS aan de macht zouden hebben gebracht als het leger, met civiele steun, niet had ingegrepen. Maar er zijn ook veel partijfunctionarissen die de interventie toejuichen. (Reuter, AFP, AP)