Deutsche Bundesbank uit kritiek op "Maastricht'

BONN, 29 JAN. De Duitse Bundesbank is niet tevreden over de afspraken die de Bondsregering vorige maand op de EG-top in Maastricht heeft gemaakt over de Europese Politieke Unie (EPU) en de Economische en Monetaire Unie (EMU). Zij wenst in de preciese teksten van de EPU- en EMU-verdragen, waarover nog op ambtelijk niveau wordt overlegd, meer garanties “volgens de geest van Maastricht” voor een strakkere EMU-discipline dan nu het geval is.

Volgens de Zentralbankrat van de Duitse centrale bank moet nauwkeuriger worden bepaald dat over de toetreding van EG-staten tot de EMU straks alleen mag worden beslist naar voor ieder gelijkluidende economische criteria (rentevoet, inflatiecijfer, begrotingstekort etc.). Daarvan mag niet worden afgeweken om politieke redenen, zo wil de leiding van de Bundesbank op 15 februari waarschuwen in haar eerstvolgende maandbericht.

Bij de centrale bank in Frankfurt bestaat de opvatting dat kanselier Helmut Kohl en minister Theo Waigel (CSU, financiën) vorige maand risico's hebben genomen met hun concessies in het EPU-dossier (aangaande de rechten van het Europese Parlement en de EG-besluitvorming bijvoorbeeld). Mede daardoor is het politieke raamwerk rondom de monetaire unie niet duidelijk of stevig genoeg, zo is de vrees.

In kringen van de Bundesbank werd vanmorgen bevestigd dat al weken intern over een dergelijke standpuntbepaling wordt gesproken en dat zij volgende maand komt. Aan de preciese formulering ervan wordt nog gesleuteld. Binnen de 16-koppige Zentralbankrat van de bank zijn het vooral de vertegenwoordigers van de regionale deelstaatbanken die op een kritisch standpunt jegens de regering in Bonn hebben aangedrongen. Bundesbank-president Schlesinger lijkt zelfs op weg naar een nederlaagje, want hij had zich na "Maastricht' nog op hoofdzaken tevreden getoond.