Bouwbonden in Duitsland eisen 9,8 pct hogere lonen

BONN, 29 JAN. In de Duitse bouwsector, waar het mede door grote activiteit in Oost-Duitsland, economische heel goed gaat, willen de vakbonden dit jaar een loonsverhoging van 9,8 procent. Daarmee kan een massaal vertrek van vaklui worden voorkomen, menen zij. De onderhandelingen beginnen 13 februari.

In deze sector werken omstreeks 1 miljoen mensen in West-Duitsland, 500.000 in Oost-Duitsland. De lonen in de bouw in Oost-Duitsland zijn, zij het nog op afstand, gekoppeld aan het Westduitse niveau. Nu is de verhouding nog 69:100, per 1 april wordt dat 77:100. In 1994 moet het verschil verdwenen zijn.

Met hun gisteren bekendgemaakte CAO-eis blijven de bouwbonden onder de claims van 10,5 procent die o.a. namens het overheidspersoneel, het bankpersoneel en (voor 1991/'92) de werknemers in de staalindustrie in Noordwest-Duitsland zijn gesteld. De CAO-eis van de bouwbonden blijft onder de psychologisch belangrijke drempel van 10 procent maar reikt wel verder dan de 9,5 procent die IG Metall-chef Franz Steinkühler eerder deze maand voor dit jaar in de metaalverwerkende industrie stelde. Voor de bouwbonden is een nieuwe CAO met een procentuele verhoging onder vijf procent, zoals minister Jürgen Möllemann (economische zaken) in het algemeen als eis heeft gesteld, “absoluut onbespreekbaar”, zoals een woordvoerder het zei.

Eind deze week eindigt in Noordwest-Duitsland de Urabstimmung onder de in dit gebied werkenden (130.000) over de vraag of zij voor de eis van 10,5 procent in een nog niet besloten CAO over '91/'92 willen staken. De IG Metall rekent erop dat 80 tot 90 procent van haar leden (veelal Stahlkocher) ja zegt en dat de stakingen volgende week kunnen beginnen. De metaalwerkgevers proberen intussen nog de stakingen te voorkomen door erop te wijzen dat het meningsverschil nog maar één procent beliep (5,7 om 6,7 procent) in de eindfase van de afgebroken onderhandelingen. Gisteren deed Thyssen-chef Heinz Kriwet nog zo'n poging, namelijk bij de presentatie van de juist in de staalsector verslechterde jaarcijfers over 1991 van zijn concern.

Het cijfer 10,5 als eis begint over een steeds breder front uitgangspunt te worden. Ook de bonden in de chemische- en de grafische sectoren (inclusief de Duitse journalistenbond) hebben die eis overgenomen. Waarschuwingsacties zijn begonnen bij de post en de banken, waar gisteren hier en daar in Duitsland het werk enkele uren werd stilgelegd.