Beraad met Indonesië opgeschort

DEN HAAG, 29 JAN. Op verzoek van Jakarta is het periodieke beraad over besteding van de Nederlandse ontwikkelingshulp in Indonesië, dat begin februari zou plaatshebben, tot nader order uitgesteld.

Volgens de Indonesische ambassadeur in Nederland, professor Bintoro Tjokroamidjojo, liggen aan het uitstel “technische redenen” ten grondslag, maar hij wilde daarover niet in details treden. Het wachten is op een brief van de Indonesische regering aan minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking).

Welingelichte kringen in Jakarta menen dat Indonesië zich heeft gestoord aan het lange stilzwijgen van Nederland over het officiële Indonesische rapport naar aanleiding van de schietpartij in de Oosttimorese hoofdstad Dili, op 12 november. Ook het verband dat Den Haag heeft gelegd tussen de financiering van nieuwe projecten - die na het bloedbad in Dili werd opgeschort - en het bezoek van een speciale afgezant van de Verenigde Naties aan Oost-Timor zou Indonesië hebben gegriefd. De Indonesische ambassadeur wilde de ergernis van zijn regering bevestigen noch ontkennen.

Tjokroamidjojo gaf wel toe dat zijn land in de kwestie Oost-Timor onzorgvuldig heeft gehandeld. Het incident in november was voor hem als “een complete verrassing” gekomen.