Aanslagen migranten niet door organisatie

DEN HAAG, 29 JAN. Niets wijst erop dat achter de verschillende recente aanslagen op migranten een racistische organisatie zit.

Minister Dales (binnenlandse zaken) zei dit gisteren na overleg van haar en minister Hirsch Ballin (justitie) met vertegenwoordigers van een aantal migrantenorganisaties. Dit naar aanleiding van de aanslagen op een moskee in Amersfoort en op een kantoor van migrantenorganisaties in Den Haag.

Er is volgens Dales met de aanslagen “een heel lelijk signaal afgegeven, dat de kostbare balans in de samenleving in gevaar brengt”. In het overleg beloofde ze de organisaties een brief te sturen aan de burgemeesters, waarin wordt opgeroepen extra aandacht te besteden aan de communicatie met de minderheden op lokaal niveau.

Volgens minister Hirsch Ballin waren de aanslagen geen professioneel werk, zoals de Rara-aanslagen op de woning van staatssecretaris Kosto (justitie) en op het ministerie van binnenlandse zaken. “Maar ook als het niet professioneel-terroristisch is, vinden we het ernstig genoeg”, aldus Hirsch Ballin. Hij betitelde de gebeurtenissen als schandelijk en kwetsend. Hirsch Ballin wees erop dat in Amersfoort en Den Haag rechercheteams zijn geformeerd, terwijl de Centrale Recherche Informatiedienst de onderzoeken coördineert.

Woordvoerder S.K. Bagci van de stichting inspraakorgaan Turken zei erg tevreden te zijn over het gesprek met de ministers. Volgens hem is afgesproken dat de plaatselijke politiekorpsen extra aandacht zullen geven aan het probleem. Verder vond hij het van belang dat de migranten zelf goede relaties opbouwen met buren en met de club- en buurthuizen.