Zwaardere eisen bij vergunning voor taxi

DEN HAAG, 28 JAN. De provincie Zuid-Holland geeft de komende drie maanden geen vergunningen af voor taxibedrijven. In die tijd bekijkt de provincie hoe de criteria om voor een vergunning in aanmerking te komen kunnen worden verzwaard, waarbij de taxibedrijven ruimschoots mogelijkheid krijgen tot inspraak.

Deze toezeggingen deed de Zuidhollandse gedeputeerde van verkeer en vervoer, T. Jansen, gisteren aan vertegenwoordigers van Rotterdamse en Haagse taxibedrijven. De ondernemers hadden om overleg gevraagd naar aanleiding van de toenemende onrust in de Haagse taxibranche. Vannacht werd in Den Haag een taxichauffeur klemgereden en met een mes bedreigd door een man die door de taxichauffeur werd herkend als een collega.

De taxiondernemers reageerden weinig enthousiast op de maatregelen van de provincie. Ze staan er niet voor in dat de ongeregeldheden, zoals die zich de afgelopen maanden voordeden, nu voorbij zijn. Volgens bestuurslid E. van Tongeren van de Stichting Haagse Taxi Ondernemers zijn de ideeën van Jansen geen oplossing voor de huidige problemen. “De onrust is begonnen omdat er teveel taxi's op straat zijn. Met deze regels houdt de provincie ons weer aan het lijntje,” aldus Van Tongeren. Het registreren van een vergunning op één kenteken, zodat niet langer verschillende taxi's op één vergunning kunnen rijden, juichen de ondernemers toe. De echte oplossing ligt volgens M. Fieret, directeur van het Haagse bedrijf HTMC, in de verplaatsing van de regelgeving van provincie naar gemeenten. Deze zijn volgens hem beter toegerust om de branche te controleren.

Met het gooien van een molotov-coctail naar een kantoor van een Haags taxikantoor bereikte de agressie gistermorgen een voorlopig hoogtepunt. De felle concurrentie in de branche bestaat al jaren. Verbale bedreigingen, elkaar achtervolgende chauffeurs, kloppartijen en (valse) bommeldingen aan adressen van taxibedrijven zijn de afgelopen maanden in Den Haag het resultaat geweest van het toenemend aantal taxi's. De regio Rotterdam telt 1191 taxivergunningen, de regio Den Haag 891.