Weinig bekend over invloed topsport op HIV

Is de HIV-seropositieve basketbalspeler Magic Johnson een gevaar voor mede- en tegenspelers?

“Als er bloed vloeit kan het een risico zijn, maar je zou moeten weten hoe vaak dat gebeurt,” zegt de arts Anneke van den Hoek, coördinator AIDS-onderzoek bij de Amsterdamse GGD. “In het medische vaktijdschrift The Lancet is eenmaal, in 1990, het geval beschreven van een voetballer in Italië die na een bloedige botsing in een kopduel met een tegenstander seropositief is geworden. De man was een jaar eerder getest bij een keuring voor militaire dienst, was toen negatief, had een stabiele relatie met een seronegatieve vrouw, ontkende een andere relatie en druggebruik, had geen bloedtransfusie gehad en was niet op reis geweest naar Afrika. Kort na het ongeluk kreeg hij acute verschijnselen. Zijn tegenstander was seropositief en speelde in een team ex-druggebruikers. Van worstelaars is wel bekend dat er door huidcontact herpesbesmetting is overgebracht, maar van andere sporten heb ik dat nooit gehoord. Ook heb ik nog nooit gehoord dat er HIV-besmetting bij sport heeft plaatsgevonden. Voor zover we nu weten is alleen bloedcontact een besmettingsmogelijkheid en vormen zweet en speeksel geen enkel risico. Wat ik echter belangrijker vind is dat de tegenstanders van het meespelen van Johnson voor zichzelf een schijnzekerheid creëren. Over hem weten ze zeker dat hij seropositief is, omdat hij het gezegd heeft, maar van andere spelers weet men niets. Zijn die op HIV-seropositiviteit getest? En worden die tests iedere drie maanden herhaald? Pas dan ontstaat er enige zekerheid.”

Enkele briefschrijvers reageerden in The Lancet op het bericht over de seropositief geworden voetballer. Daarbij werd benadrukt dat de kans dat er tijdens de botsing besmetting optreedt wel erg klein is. De contacttijd is immers erg kort. Wel werd benadrukt dat er besmettingsgevaar bestaat bij het gebruik van met bloed besmette sponzen die bij andere spelers over wonden worden gestreken.

Is het trouwens verstandig van Johnson dat hij aan topsport blijft doen, gesteld dat hij zijn gezonde leven zo lang mogelijk wil rekken?

Van den Hoek: “Seropositieven kunnen alleen maar aan topsport doen als ze zich gezond voelen en dus nog geen verschijnselen hebben. Wij adviseren seropositieven altijd om het gewone leven vol te houden, totdat ziekteverschijnselen dat onmogelijk maken. Over de invloed van topsport weten we nog weinig. Dat is allemaal nog zo nieuw.”

En hoe groot is de kans dat tegenstanders straks uit angst voor Magic Johnson opzij gaan?

“Dat moet u mij niet vragen, maar ik vind het wel een vermakelijk idee: alle wedstrijden die het team van Johnson wint zullen door de verliezer worden aangevochten omdat het geen gelijke strijd is geweest.”