Weer incident met delegatie VN in Irak

NEW YORK, 28 JAN. De Verenigde Naties hebben bij Irak protest aangetekend tegen de mishandeling door demonstranten van een groep chemische-wapeninspecteurs na hun aankomst in hun hotel in Bagdad. Volgens een woordvoerder van de VN keek de Iraakse politie toe terwijl een vijandige, schreeuwende groep van enkele tientallen demonstranten duwde en trok aan een aantal inspecteurs, onder wie de adjunct-delegatieleider, de Amerikaanse Karen Jansen. Uiteindelijk slaagden de inspecteurs erin zich een weg te banen door de menigte. De rest van de delegatie, die in haar bus was gebleven, keek toe terwijl betogers op VN-voertuigen stonden te dansen en te springen.

De inspecteurs arriverden gisteren uit Bahrein in Bagdad voor een nieuwe missie in het kader van de ontmanteling van Iraks massa-vernietigingswapens. De delegatie wil zich ervan vergewissen dat de juiste voorbereidingen zijn verricht voor de uiteindelijke vernietiging van Bagdads chemische wapens. Tijdens eerdere missies is vastgesteld dat de chemische wapens over het algemeen onder uitermate onveilige omstandigheden liggen opgeslagen.

Het incident van gisteren deed even denken aan de behandeling van een nucleaire-inspectiedelegatie die in september vier dagen lang op een parkeerplaats in Bagdad werd vastgehouden terwijl de Irakezen probeerden de inspecteurs te verhinderen documenten over Iraks kernwapenprogramma mee te nemen. Volgende VN-delegaties hebben echter weinig problemen ondervonden.

In elk geval zal het incident niet bijdragen tot een vriendelijker stemming in de Veiligheidsraad, die zich vandaag buigt over zijn sanctiepolitiek jegens Irak. Aangenomen wordt dat de raad onverkort zal vasthouden aan zijn handelsembargo. (AP, Reuter)