VVD wil opheldering over lastenverzwaringen burgers

DEN HAAG, 28 JAN. De VVD-fractie heeft de regering vanmiddag om een nota over alle lastenverzwaringen voor de burgers gevraagd. Het kabinet heeft koopkrachthandhaving in het vooruitzicht gesteld maar brengt, zo meent VVD-leider F. Bolkestein, steeds meer lastenverzwaring, onder meer als gevolg van het plan-Simons. “In 1991 heeft het kabinet de belofte niet kunnen waarmaken. Dit keer moet het kabinet niet weer eens met een smoesje komen”, aldus Bolkestein gisteravond tijdens een rede in Akersloot.

Volgens Bolkestein zijn de ziektekosten jarenlang met succes beheerst. “Maar nu gaan vele alleenstaanden en gezinnen er jaarlijks honderden guldens op achteruit.”. Bolkestein meent dat vrijwel alle verzekerden boven de ziekenfondsgrens er op achteruit gaan, ook al verlagen de particuliere verzekeraars de premies. “Het plan-Simons is de grootste nivelleringsoperatie sinds het kabinet Den Uyl. En het gaat dan niet alleen om de rijken maar juist de middengroepen worden weer gepakt”.

De VVD-leider hekelde de CDA-steun aan het plan-Simons en wees er nog eens op dat zijn eigen partij tegen het plan had gestemd. Bolkestein is echter ingenomen met de weerstand in de fractie van het CDA. “Het CDA wil nu vertragen. Vader Jacob hoort eindelijk de klokken luiden”. Volgens de VVD-leider “speelt het CDA nu de vermoorde onschuld”. Hij zegt er op toe te zien dat de CDA zijn verantwoordelijkheid niet ontloopt. “Onder het plan-Simons staat niet alleen de handtekening van de PvdA, maar ook die van het CDA. En wij zullen zorgen dat niemand dat vergeet”.