Veronica trekt plan commerciële omroep in na rapport-Donner

AMSTERDAM, 28 JAN. De Veronica Omroep Organisatie (VOO) ziet af van haar plannen een commerciële omroep te worden, na het verschijnen van het rapport van de commissie-Donner gisteren. Veronica-voorzitter J. van der Reijden sprak van “een gelopen race”. De VARA wacht eerst de uitslag af van een eigen onderzoek naar de commerciële mogelijkheden.

In het rapport-Donner, dat de overheid juridisch houvast moet geven bij het verdelen van etherfrequenties, wordt van een aspirant-commerciële omroep uit het huidige publieke bestel geëist dat die eerst op de kabel gaat uitzenden. Daarna bestaat nog geen garantie dat de omroep in aanmerking komt voor een etherfrequentie.

Volgens AVRO-voorzitter G. Wallis de Vries, die spreekt namens de drie omroepen AVRO, KRO en NCRV, moet nu snel duidelijkheid komen over het publieke bestel. Wie uit wil treden moet dat volgens hem zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

Ook minister d'Ancona (WVC) wil dat de omroepen snel kiezen. Wie wil uittreden maar niet snel een beslissing neemt, valt buiten de prijzen, aldus d'Ancona. De frequenties zullen in dat geval aan andere gegadigden worden toegewezen. Volgens d'Ancona zijn er voor potentiële uittreders “reële kansen” op het verwerven van etherzendtijd.

Het Tweede-Kamerlid Van Nieuwenhoven (PvdA) en haar collega Wolffensperger (D66) vinden eveneens dat omroepen snel moeten beslissen. Volgens CDA-woordvoerder Beinema maken uittredende omroepen een grotere kans op het verkrijgen van een etherfrequentie dan andere gegadigden, omdat zij over een ruime ervaring beschikken. Het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) is teleurgesteld. Hij vreest dat het rapport-Donner vertragend zal werken bij de hervorming van het omroepbestel.

Volgens een TROS-woordvoerder verandert het rapport niets aan de plannen van die omroep. De TROS is met een grote buitenlandse uitgever in onderhandeling en hoopt haar plannen voor uittreding uit het bestel in maart bekend te maken. Voor de TROS is haast geboden, want als deze omroep zich niet als eerste Nederlandse gegadigde voor commerciële omroep opwerpt, kan zij volgens directeur C. Wolzak haar voornemen om uit het bestel te treden wel vergeten.

Volgens NOS-voorzitter M. de Jong wordt uittreden uit het publieke bestel “een moeilijke stap”. Hij noemde het overstappen naar een commerciële status met name voor het personeel van omroepen die met deze gedachte spelen riskant.