Vandalisme van groep strafbaar

DEN HAAG, 28 JAN. Minister Hirsch Ballin (justitie) wil vandalisme gepleegd door groepen effectiever bestrijden. Op een CDA-bijeenkomst in Enkhuizen lichtte de minister gisteravond toe dat hij de mogelijkheden laat onderzoeken om onder meer voetbalvandalen en krakers eenvoudiger te laten vervolgen.

De minister noemde het “een schending van de rechtsorde” dat onlangs voetbalsupporters een trein tussen Zwolle en Groningen vernielden en eerder krakers van het Wolters-Noordhoffcomplex in Groningen vrijuit gingen omdat niet ieders aandeel bij de gepleegde vernielingen precies kon worden vastgesteld.

Volgens Hirsch Ballin hoeft de rechter in de nieuwe wetgeving niet meer ieders individuele aandeel vast te stellen. Het zal voor de strafbaarheid voldoende zijn dat een verdachte aantoonbaar heeft deel uitgemaakt van een groep. Het feit dat een verdachte niet is weggegaan op het moment dat het strafbaar gedrag begon, wordt strafbaar gesteld. Daarbij wordt er vervolgens vanuit gegaan dat de verdachte een aandeel heeft gehad bij de eigenlijke geweldpleging.

De strafbaarstelling van vandalisme zal worden vastgelegd in een nieuw onderdeel van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht. Voor de formulering zal de terminologie van artikel 306 WvS worden overgenomen: “Zij die opzettelijk deelnemen aan een aanval of vechterij waarin onderscheiden personen zijn gewikkeld, worden bestraft”. In normaal Nederlands: je was erbij, dus je bent erbij.

Het nieuwe wetsartikel staat los van de eerder door Hirsch Ballin aangekondigde aanscherping van artikel 140 dat gericht is tegen criminele organisaties. Groningse krakers die op grond van dit artikel werden vervolgd, werden vrijgesproken door het hof in Leeuwarden. Naar verwachting zal het wetsvoorstel begin maart naar de Raad van State worden gezonden.