Van der Zwan leidt studie naar omroep

DEN HAAG, 28 JAN. Prof.dr. A. van der Zwan, president-directeur van de World Software Group en voormalig directeur van de Nationale Investeringsbank, gaat een commissie leiden die binnenkort de vermogenspositie van de omroepen onderzoekt. Minister d'Ancona (WVC) heeft dat gisteren meegedeeld.

De minister kondigde het onderzoek een half jaar geleden aan, nadat uit een accountantsonderzoek was gebleken dat in 1990 het eigen vermogen van de Hilversumse omroepen vergeleken met 1989 met 42,4 miljoen gulden was gestegen tot 402,5 miljoen gulden.

De commissie, waarin ook oud-Delta Lloyd-topman dr. G. Zoutendijk en oud-minister van binnenlandse zaken C. van Dijk zitting hebben, moet onder meer antwoord geven op de vraag welk deel van het eigen vermogen de omroepen in het maken van programma's kunnen stoppen. WVC verwacht binnen enkele maanden aanbevelingen van de commissie. Bij de samensteling van de commissie is rekening gehouden met de politieke achtergrond van de leden: Van der Zwan is PvdA-lid, Van Dijk is CDA-senator, Zoutendijk was VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

De omroepen hebben bij d'Ancona herhaaldelijk aangedrongen op maatregelen die hun inkomsten kunnen vergroten, zoals invoering van programma-onderbrekende reclame en een verhoging van de omroepbijdrage. De minister voelt daar niets voor. Volgens haar kunnen de omroepen een substantiële bijdrage uit hun eigen vermogen leveren. De minister zal de resultaten van het onderzoek bij haar “financiële voornemens” betrekken.