Uit de Rode Hoed

DE PVDA IS in verwarring, haar dissidenten eveneens. André van der Louw, de voormalige partijvoorzitter en oud-burgemeester van Rotterdam, werpt zich al een tijdje op als redder van de sociaal-democratie.

Na het buitengewoon PvdA-congres in maart wil hij de knoop doorhakken: een "aanjaagcentrum' oprichten voor progressieve samenwerking, of gewoon een nieuwe partij stichten.

Van der Louw hoopt nog op een "klein wondertje', maar eigenlijk gelooft hij samen met zijn veertig geestverwanten (verzameld in de Rode-Hoedgroep) al niet meer in de toekomst van de PvdA. Hij klaagt, de afgelopen maanden is geen enkel scenario ontworpen om de PvdA weer nieuw leven in te blazen, het rapport van Wolfson en het duo-voorzitterschap van de PvdA zijn volgens hem slechts lapmiddelen die de partij niet uit het diepe dal halen.

Maar zal een nieuwe partij van Van der Louw de sociaal-democratie dan wel nieuw leven kunnen inblazen? Tijdens de eerste bijeenkomst van de Rode-Hoedgroep, eind oktober, bepleitte hij een Progressieve Volkspartij. Daarvoor was bij D66 echter geen enkel animo. Nu wil Van der Louw het dus zelf proberen. De vraag is echter of een nieuwe partij de bestaande problemen zal oplossen. De toekomst van het sociale stelsel, de WAO, de AOW, de Vut, de ziektekosten: een nieuwe partij zal voor hetzelfde blok staan. Een nieuwe naam en een oude leider maken nog geen levensvatbare partij. Daarvoor is een maatschappelijk draagvlak nodig.

En dat ontbreekt. Van der Louws medestander, opiniepeiler Maurice de Hond, zou de beste getuige moeten zijn van de geringe kans die een nieuwe sociaal-democratische formatie heeft om een nis te zoeken in het bestaande politieke landschap. Als de PvdA in elkaar zakt, zal zij niet in de gedaante van Van der Louw terugkeren. De jonge kiezers zweven, ze vertonen in het algemeen weinig affiniteit met het gedachtengoed van gisteren. De Rode-Hoedgroep is te veel een groepering van politici die opereren vanuit het zijspoor, en die teren op vergane glorie. Ze zijn niet in staat de sociaal-economische draai mee te maken die de PvdA onder Kok bezig is te maken.