Subsidie NSF

De Nederlandse Sportfederatie (NSF) krijgt dit jaar een subsidie van 3,6 miljoen gulden van het ministerie van WVC.

Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. De minister heeft dat vandaag aan de NSF laten weten. Projecten op het gebied van topsport en het bevorderen van de deskundigheid van het sportkader kunnen worden voortgezet. d'Ancona is ook akkoord gegaan met het verzoek van de NSF om de activiteiten op het gebied van sport en allochtonen uit te breiden. De sportfederatie krijgt de komende drie jaar geld om daarvoor een tweede medewerker aan te trekken. WVC steunt verder het leggen van sportcontacten in Oost-Europa en een project gericht op het bestrijden van discriminatie in de sport.