Sterke toename van aantal zwervers in Zuid-Holland

DEN HAAG, 28 JAN. Het aantal zwervers in Zuid-Holland neemt sterk toe. De Provinciale Raad voor de volksgezondheid voor Zuid-Holland schat hun aantal op tenminste vijfduizend. Hun gezondheid is doorgaans slecht en zeker tien procent zou permanent verzorgd moeten worden. De dak-en thuislozensector moet een verpleeghuiserkenning krijgen. Dat staat in het advies waarover de voltallige Raad zich morgen uitspreekt.

Volgens de Raad telt Nederland op dit moment 20.000 dak-en thuislozen. Zij verwacht dat dit aantal binnen tien jaar zal zijn verdubbeld. Een van de redenen voor deze toeneming is volgens de Raad het feit dat de samenleving steeds ingewikkelder wordt en hoge eisen stelt aan de zelfredzaamheid van mensen die daar in steeds mindere mate aan kunnen voldoen. Ook het gebrek aan betaalbare woonruimte, goekope pensions en kamers speelt een rol, aldus de Raad.

De betrokkenen hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, in een vicieuze cirkel zitten en niet zelden een reeks van traumatische ervaringen achter de rug hebben zoals incest, aldus het advies.

In toenemende mate maken met name jonge Marokkanen deel uit van het leger dak- en thuislozen. Ook neemt het aantal vrouwen, druggebruikers en vluchtelingen toe. Een groot deel van hen kampt met psychiatrische problemen, maar koestert dusdanig wantrouwen jegens de reguliere hulpverlening dat zij daar niet op willen terugvallen.

Uit het advies blijkt bijvoorbeeld dat van de uitgestroomde patiënten uit psychiatrische ziekenhuizen, in Zuid-Holland zijn dat er ruim zevenduizend, ongeveer zes procent de dagen zwervend doorbrengt. Vanuit de geestelijke gezondheidszorg moet, aldus het advies, een model worden ontwikkeld waarin een breed scala van voorzieningen is opgenomen variërend van tijdelijke opname, dag-en deeltijdbehandeling tot een laagdrempelige woonopvang.