Palestijnen blijven weg van opening conferentie Moskou

MOSKOU, 28 JAN. De Palestijnse delegatie boycot vooralsnog de nieuwste fase van het Middenoosterse vredesoverleg, de multilaterale conferentie die vandaag in Moskou is geopend en morgen eindigt. Andere Arabische delegaties waren vanochtend gewoon aanwezig.

De Palestijnen lieten weten alleen bereid te zijn deel te nemen als hun delegatie, waarin ook Palestijnen uit Oost-Jeruzalem en uit de diaspora zijn opgenomen, in haar volledige samenstelling wordt geaccepteerd.

De Verenigde Staten en Rusland, de twee mogendheden onder wier auspiciën de conferentie wordt gehouden, hebben zich daartoe vanmorgen echter niet bereid getoond. Israel had eerder al duidelijk gemaakt onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen zo'n uitgebreide Palestijnse deelneming. Voor het vredesoverleg eind oktober in Madrid begon, is bepaald dat alleen Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook die niet formeel tot de PLO behoren in een gemeenschappelijke Jordaans-Palestijnse delegatie aan de onderhandelingen deelnemen.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, zei vanochtend dat de VS en Rusland een compromis hadden aangeboden, in die zin dat Palestijnen uit de diaspora morgen kunnen deelnemen in een werkgroep die zich met het vluchtelingenprobleem in het Midden-Oosten bezighoudt. Deze werkgroep was eerder gesneuveld wegens Israelisch verzet, en haar terugkeer leek bedoeld als lokmiddel naar de Palestijnen. Maar Baker zei dat de Palestijnen het aanbod hadden afgeslagen. Overigens onderstreepte de Amerikaanse minister ook dat de oude afspraken van kracht blijven als de bilaterale onderhandelingen volgende maand worden hervat.

De Palestijnse woordvoerster Hanan Ashrawi maakte later melding van een voorstel van Baker om Palestijnen uit de diaspora te laten deelnemen aan een werkgroep die de verschillende aspecten van de multilaterale conferentie doorneemt.

Pag 4:

Palestijnen mijden begin conferentie

Zij zei dat “wij de tijd nemen om dit ernstig te bestuderen en een opbouwend antwoord te geven”, waarmee zij duidde op een mogelijke versoepeling van de Palestijnse houding.

Door hun aanwezigheid in Moskou zullen de Palestijnen de besprekingen in elk geval op afstand blijven volgen, in tegenstelling tot de Syriërs en Libanezen die helemaal zijn weggebleven. Behalve de acht leden van de delegatie zijn in Moskou ook drie vertegenwoordigers van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) gelogeerd die de delegatie van advies dient. Het betreft onder anderen de diplomaat Nabil Sha'ath, die ook in Madrid aanwezig was en tijdens de jongste ronde van het bilaterale overleg in Washington.

Wegens deze problemen begon de conferentie vanmorgen een half uur later dan was voorgenomen. In zijn eerste toespraak tot de conferentie riep Baker de verschillende deelnemers op de nu geboden kansen om zich te binden aan het vredesproces niet voorbij te laten gaan. Baker refereerde daarbij overigens niet aan de afwezigheid van de Palestijnen. Volgens hem moet de conferentie zich thans vooral bezighouden met wapenbeheersing, economische ontwikkeling, milieuproblemen, watervoorziening en het vluchtelingenvraagstuk, de onderwerpen van de verschillende werkgroepen waarin de conferentie zich morgen splitst. De Russische minister van buitenlandse zaken Kozyrev legde er eveneens de nadruk op dat ontwapening bovenaan de agenda dient te staan.

De conferentie heeft plaats in de "zuilenzaal' van het Huis van de unie, het gebouw waar de partijleiders van de Sovjet-Unie tot zeven jaar geleden altijd lagen opgebaard voordat ze werden begraven. Ervoor uitgenodigd zijn alle Arabische landen behalve Irak en Libië, samen met de Europese Gemeenschap, de Europese Vrijhandels Associatie, Canada, Japan, China en Turkije. Niet aanwezig zijn de Verenigde Naties. De nieuwe secretaris-generaal Boutros Boutros Ghali had vooraf laten weten geen genoegen te nemen met een rol als waarnemer - volgens de regels van Madrid - maar alleen als volwaardig deelnemer te willen komen.