Noodlijdende slachterij in Ede krijgt miljoen uit saneringsfonds

EDE, 28 JAN. De gisteren begonnen bezetting van Stroombergs exportslachterij en vleeswarenfabriek in Ede is opgeheven. De 116 werknemers besloten daar vanmorgen toe nadat de Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel (COV) gisteravond had besloten een miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de afwikkeling van de problemen bij Stroomberg.

De helft van dat geld zal worden besteed aan een sociaal plan voor dat deel van de werknemers dat niet herplaatst kan worden bij andere slachterijen in de regio. De vakbonden verwachten dat dat ongeveer 25 mensen zullen zijn.

Stroomberg vroeg anderhalve week geleden surcéance van betaling aan. Bewindvoerder J.A.M. Keijser van het bedrijf zal waarschijnlijk morgen bij de rechtbank in Arnhem het faillissement aanvragen. Er wordt nu al niet meer gewerkt bij de slachterij, de aanvoer van varkens ligt al sinds eind vorige week stil.

De bezetters, die hun aktie gisterochtend begonnen om een goed sociaal plan af te dwingen, lieten zich gisteravond demonstratief zien op een vergadering van de (COV) die toevallig in Ede gehouden werd. De branche-organisatie moest juist daar het besluit nemen over de saneringsregeling voor de slachterijsector.

Alhoewel ze daartoe niet verplicht waren, besloten de aangesloten organisaties dus toch een bedrag beschikbaar te stellen. FNV-vakbondsbestuurder F. Kagie toonde zich vanmorgen tevreden met het bereikte resultaat. “We kunnen veel mensen onderbrengen bij slachterijen in de regio. Het half miljoen moet in principe genoeg zijn om de mensen die we niet kunnen herplaatsen te helpen.”

Ook onder de werknemers in Ede heerste vanmorgen tevredenheid, alhoewel ze hun toekomst niet allemaal even rooskleurig inzien. Een 48-jarige slachter: “Ik zit al vijfentwintig jaar in dit vak en heb vijf jaar bij Stroomberg gewerkt. Ik kan nu wel weer een nieuwe baan krijgen bij een andere slachterij, maar wie zegt me dat die over twee jaar niet ook de poorten sluit. Er wordt zoveel gesaneerd in de sector. Je mag wel erg uitkijken waar je terecht komt.”

Bewindvoerder Keijser onderhandelt momenteel met een gegadigde voor de Bacon-fabriek van Stroomberg in Harreveld. Hij heeft goede hoop dat de werkgelegenheid voor de 47 werknemers daar behouden blijft.