Mogelijk advies CPB: Energieheffing levert geen extra banen op

DEN HAAG, 28 JAN. Het verlagen van de arbeidskosten gefinancierd door een energieheffing levert in het meest gunstige geval geen verlies van banen op. Dat zou blijken uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) voor de Commissie-Wolfson, die het kabinet volgende maand adviseert over de mogelijkheid en wenselijkheid van regulerende energieheffingen.

De werkgelegenheid zou verslechteren wanneer Nederland besluit op eigen houtje een energieheffing in te voeren. Een variant waarbij de prijs van gas en elektriciteit alleen voor gezinnen en kleine bedrijven scherp wordt verhoogd - geen algemene energieheffing dus - en de loon- en inkomstenbelasting wordt verlaagd, heeft geen effect op de werkgelegenheid. Het CPB bevestigde noch ontkende vanochtend dat deze uitgelekte berekeningen juist zijn.

Het is de bedoeling van het kabinet de opbrengst van de energieheffing aan burgers en bedrijven terug te geven om te voorkomen dat de collectieve lastendruk - de optelsom van belastingen en sociale premies - toeneemt. Het kabinet heeft besloten de baten van de energieheffing te gebruiken voor verlaging van de arbeidskosten; bijvoorbeeld via een verlaging van de loonbelasting of de sociale premies. Zo bereikt het kabinet dat milieubelastende activiteiten duurder worden en arbeid goedkoper.

Het streven is de energieheffing in EG-verband in te voeren. Tot nu toe heeft het kabinet echter ook de mogelijkheid opengelaten dat Nederland zelfstandig een beperktere heffing invoert, als er in de EG geen overeenstemming wordt bereikt. De Europese Commissie heeft van de ministers voor milieu en energie eind vorig jaar de boodschap meegekregen dat een energieheffing waarschijnlijk nodig is om het beoogde doel - energiebesparing - te bereiken. In mei of juni neemt de EG over de voorstellen die de Commissie moet doen, een besluit, zo is