Meerderheid in Kamer voor Kustwacht als een zelfstandige dienst

DEN HAAG, 28 JAN. De Kustwacht moet een zelfstandige dienst worden. Dat is de algemene opvatting van de Tweede Kamer, die gisteren tot uitdrukking werd gebracht in een voorstel dat acht fracties indienden. In het voorjaar van 1993 moet een studie gereed zijn naar de mogelijkheid de Kustwacht tot één zelfstandige organisatie te bundelen.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) wilde deze motie niet overnemen zonder eerst het kabinet te hebben geraadpleegd. Het kabinet heeft al besloten tot een reorganisatie van de Kustwacht. Op dit moment is dat een optelsom van acht verschillende diensten van zes ministeries die op zee activiteiten verrichten (waaronder douane, marine, rijkswaterstaat en rijkspolitie). Het kabinet heeft gekozen voor een verbetering van de samenwerking, nadat het eerder al de splitsing van de Kustwacht in dienstverlening en toezicht en de tweekoppige leiding die daarvan het gevolg was, ongedaan had gemaakt. Juist de versnippering en de gebrekkige samenwerking tussen de verschillende diensten werden beschouwd als de oorzaken van het slechte functioneren van de Kustwacht.

Maij-Weggen liet weten persoonlijk niet tegen verdere verzelfstandiging van de Kustwacht te zijn. Maar omdat deze vijf jaar oude organisatie al zo'n woelige periode achter de rug heeft, wil zij haar niet “met reorganisatie op reorganisatie” opzadelen. “We moeten de Kustwacht nu even rust gunnen, voordat de mensen worden dolgedraaid en overspannen raken van de reorganisaties. Ik weet hoe hoog de stromen daar zijn gegaan.”

De minister rekende het tot haar persoonlijke verdienste dat de Kustwacht nog bestaat, omdat het college van secretarissen- generaal vorig jaar tot opheffing heeft geadviseerd en tot onderbrenging van de verschillende taken, net als vroeger, bij de diverse departementen. “Deze minister heeft de Kustwacht gered”, zei Maij-Weggen.

De VVD liet weten dat wanneer de Kustwacht verder wordt verzelfstandigd, zij bij het ministerie van defensie moet worden ondergebracht. Maij-Weggen, nu de eerstverantwoordelijke minister, is het daar niet mee eens. Volgens haar betekent dit dat de Kustwacht duurder zou worden.