Kabinet Israel overleeft motie van wantrouwen

TEL AVIV, 28 JAN. De Israelische regering heeft gisteren met een nog ruime meerderheid vijf moties van wantrouwen over de sociale problematiek overleefd. De socialistische oppositieleider Shimon Peres was zelfs niet in de vergaderzaal aanwezig toen de stemming plaatshad. Die bracht de regering, die met 55 tegen 49 stemmen bij 5 onthoudingen overeind bleef, voorlopig in veilig vaarwater.

Drie ultra-nationalistische partijen, Tehiya, Moledet en Tsomet, die onlangs uit de regering stapten, gaven met hun stemonthouding premier Shamir ruimte om een datum voor vervroegde algemene verkiezingen vast te stellen. Om Shamir onder druk te houden, hebben zij moties van wantrouwen aangekondigd over de mogelijke bereidheid van Israel de woningbouw in de bezette gebieden te bevriezen om een Amerikaanse bankgarantie te verkrijgen ten bate van de opvang van de Russische massa-immigratie. De ultra-nationalistische partijen hebben Shamir gewaarschuwd Israel niet te verlagen tot de status van de Zuidamerikaanse bananen-republieken.

Ondertussen zijn besprekingen tussen Likud en de Arbeidspartij in volle gang over het vaststellen van een verkiezingsdatum. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze worden gehouden tussen begin juni en half juli.