Italië en China gaan samenwerken

ROME, 28 JAN. Ondanks meningsverschillen over mensenrechten hebben Italië en China tijdens het omstreden bezoek van de Chinese premier Li Peng aan Rome een aantal akkoorden gesloten voor economische samenwerking.

Premier Andreotti heeft Li Peng een lijst overhandigd met dissidenten die in China gevangen zitten of wier bewegingsvrijheid is beperkt. Andreotti vroeg om opheffing van de strafmaatregelen tegen deze mensen, onder wie een aantal rooms-katholieke bisschoppen.

Andreotti heeft volgens zijn woordvoerder in het twee uur durende gesprek met Li Peng gezegd dat landen ongeveer hetzelfde moeten denken over mensenrechten als zij goede relaties willen hebben. Li Peng antwoordde daarop, volgens Andreotti's woordvoerder, dat China politieke stabiliteit nodig heeft voor zijn economische ontwikkeling. “We werken aan het intensiveren van de democratie en de legaliteit”, aldus Li Peng, die heeft toegezegd de namen op de lijst van geval tot geval te bestuderen.

Economische samenwerking staat centraal op het bezoek. Vandaag zou Li Peng ontmoetingen hebben met de leiders van de twee grote staatsholdings IRI en ENI en van het particuliere bedrijfsleven. Gisteren werd van verschillende kanten geprotesteerd tegen Li Peng, die als een hoofdverantwoordelijke wordt gezien van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.