Initiatief Boutros Ghali voor Afghaanse vrede

NEW YORK, 28 JAN. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros Ghali, heeft gisteren aangekondigd dat hij een nieuwe poging zal doen om de oorlog in Afghanistan, die al dertien jaar woedt, te beëindigen. “De tijd is naar mijn mening rijp om concrete stappen te nemen voor een omvattende politieke regeling”, aldus de VN-chef in een verklaring.

Boutros Ghali zei dat hij nog deze week zijn speciale gezant Benon Sevan, die zich al eerder met de Afghaanse crisis heeft beziggehouden, op pad zou sturen om een vredesconferentie te organiseren. Sevan moet proberen om de verschillende partijen in april met elkaar om de tafel te krijgen. De bijeenkomst zou buiten Afghanistan moeten worden gehouden.

Het Afghaanse conflict nam deze week een belangrijke wending doordat Pakistan verklaarde direct overleg tussen het verzet en de machthebbers in Kabul - een onderdeel van een door de VN voorgestelde vredesregeling - te wensen. Tot nu toe had Pakistan het Afghaanse verzet steeds gesteund in zijn afwijzing van zulke rechtstreekse contacten.

Het voornaamste twistpunt bij een vredesconferentie, al aangenomen dat deze doorgang kan vinden, zou de vorming van een overgangsregering zijn waarin vertegenwoordigers van alle partijen zouden zitten. In het bijzonder de fundamentalistische Afghaanse verzetsgroepen, hebben zich steeds met hand en tand verzet tegen elke vorm van samenwerking met de vroeger door Moskou gesteunde regering in Kabul.

Boutros Ghali drukte de partijen in Afghanistan op het hart om de wapens te laten rusten en riep de andere betrokken landen op om alle wapenleveranties aan de belligerenten te staken. De voornaamste wapenleveranciers tot dusverre, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, kwamen al eerder overeen om met ingang van 1 januari alle wapenhulp te staken. Dit embargo wordt naar verluidt goed nageleefd.

De voorganger van Boutros Ghali, Javier Perez de Cuellar, heeft zich herhaaldelijk maar steeds tevergeefs ingezet voor een vredesregeling voor het Afghaanse conflict. (Reuter, AP)