Hippische spelen

De meerderheid van de politieke fracties in de gemeenteraad van Zoetermeer heeft ernstige bedenkingen tegen de organisatie van een gedeelte van de Hippische Wereldspelen door de gemeente.

Zoetermeer heeft zich kandidaat gesteld voor de marathon van de vierspannen en de uithoudingsproef van de military, onderdelen van de Hippische Wereldspelen in 1994. De fracties betwijfelen of de locatie het Westerpark de competitie en toeloop van duizenden toeschouwers kan verwerken zonder blijvende schade aan flora en fauna.