Deelraad centrum Amsterdam wordt voorlopig uitgesteld

AMSTERDAM, 28 JAN. De deelraad voor de binnenstad van Amsterdam wordt uitgesteld. In het gisteravond gehouden overleg binnen de fracties bleken de akkoord-partijen in de Amsterdamse gemeenteraad af te zien van de plannen deze deelraad met ingang van 1994 in te stellen.

De akkoordpartijen in de raad - PvdA, D66, Groen Links en VVD - willen met de invoering van de deelraad wachten tot het Regionaal overleg Amsterdam (ROA) wordt opgericht. Het ROA - dat bevoegdheden moet overnemen van Amsterdam en de omliggende gemeenten - zal op zijn vroegst in 1995, maar waarschijnlijk pas in 1998 worden ingesteld. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de nota Bestuur op niveau 2. Daarin komt de wenselijkheid aan de orde van nieuwe regionale bestuursorganen rond de grote steden. De Amsterdamse gemeenteraad besloot vorige week al dit debat af te wachten.

Het in de raad geopperde idee om de deelraad binnenstad een jaar uit te stellen (tot 1995) stuitte op fel verzet van D66. De democraten zijn echter overstag gegaan. Volgens fractievoorzitter B. Robbers is het pas zinvol om de deelraad voor de binnenstad in te stellen als duidelijk is wat de nieuwe bestuursstructuur van de Amsterdamse regio wordt.

Het instellen van de deelraad binnenstad stuitte op veel weerstand bij de bewoners van de binnenstad, reden voor burgemeester Van Thijn om afstand te nemen van de plannen van B en W om de deelraad in 1994 in te stellen. De beslissing werd voorts onder druk gezet door oud-wethouder en staatssecretaris J. Schaefer, die de oprichting aankondigde van een kieslijst voor de verkiezingen in de binnenstad met als enig agendapunt opheffing van de deelraad. Tevens vroeg hij een referendum aan over de deelraad. Schaefer toonde zich vanochtend verheugd over het uitstel. “Het toont dat de gemeenteraad bereid is te luisteren naar de bewoners”, meent hij.