Brocom maakt zich los van HCS

Met HCS Technology is overeenstemming bereikt over een gedeeltelijke "management buy-out' van Brocom te Huizen, waarbij het de directie van Brocom, bestaande uit zes personen onder leiding van algemeen directeur J.

van Woudenberg, de volledige zeggenschap en een controlerend aandelenbezit heeft verworven. Brocom is een tot HCS behorend bedrijfsonderdeel in aan- en verkoop van gebruikte IBM-apparatuur. Sinds drie jaar is Brocom een officiële IBM PS/2 dealer en sinds het najaar van 1991 een Apple "reseller'. Voor het lopende boekjaar wordt een groei verwacht van ongeveer 25 procent boven de 50 miljoen gulden omzet die vorig jaar is behaald. Bij Brocom werken 30 mensen.