Bonden: 200 banen weg bij pensioenfonds

ROTTERDAM, 28 JAN. De voorgenomen aanpassing van het voorzieningenpakket voor gehandicapten kost het pensioenfonds ABP tweehonderd arbeidsplaatsen. Dat schrijven de vakcentrales AbvaKabo, CFO, CMHF en het Ambtenarencentrum in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen debatteert over de kabinetsplannen.

Onderdeel van de voorstellen is het overhevelen van een deel van voorzieningen van gehandicapten naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en het Gemeentefonds. De uitvoering wordt hierdoor losgekoppeld van het ABP, met het verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg. Ook de Gehandicaptenraad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben inmiddels protest aangetekend tegen de voorstellen.

De maatregelen van het kabinet vallen samen met de voorgenomen terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten. In de brief melden de vakcentrales dat zij reeds een aantal maatregelen hiertoe hebben genomen. Maar het pensioenfonds vreest dat speciale voorzieningen voor gehandicapten in de knel komen wanneer de uitvoering wordt overgeheveld naar de AWBZ en de lokale overheden. Het ABP voorziet behalve banenverlies een versnippering van het beleid. “Overzicht en doelmatigheid verdwijnen omdat verscheidene organisaties vanuit verschillende invalshoeken contact met een cliënt hebben”, aldus de centrales.

De Gehandicaptenraad, een bundeling van gehandicapten-, patiënten en ouderorganisaties, noemt de regeringsvoorstellen een “regelrechte financiële ramp” voor gehandicapten.