Beleggers: Enquête naar fonds Kuijten

ROTTERDAM, 28 JAN. Twee grote certificaathouders hebben op het nippertje een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam voor een enquête naar Venture Fonds Nederland.

Venture Fonds is een participatiemaatschapij met belangen in apparatenbouwer Inventum, Baron Hotels en automatiseringsbedrijf Install Data. Venture Fonds is in handen van drs. J.J. Kuijten, de financier die computerfonds HCS naar de beurs heeft gebracht.

De beleggers willen een onderzoek naar de plotselinge ondergang van het fonds. Kuijten heeft in 1990 belangen opgebouwd in het fonds dat toen nog 50 gulden per aandeel noteerde. De koers is mede door voor beleggers onduidelijke afwaarderingen afgelopen jaar gezakt tot beneden de 5 gulden. In oktober deed Kuijten een bod van tien gulden op de aandelen die hij nog niet in handen had.

Enige weken terug werden de aandelen afgestempeld tot een kwart van de oorspronkelijke nominale waarde. Door afstempeling zijn de certificaathouders monddood. De aandelen werden afstempeld op een aandeelhoudersvergadering die "in het geheim' op zaterdag werd gehouden. Er was alleen ruchtbaarheid gegeven door een advertentie in het Nederlands Dagblad, het kleinste landelijke dagblad in Nederland voor de gereformeerde gezindte.

“Voordat de besluiten van de aandeelhoudersvergadering juridische waarde hebben gaat er enige tijd overheen. In die tussentijd hebben twee beleggers nog om een enquête kunnen verzoeken”, aldus mr R.A.F. de Haze Winkelman van de Vereniging van Effectenbezitters, die het enquêteverzoek ondersteunt.

Waren de beleggers later geweest dan hadden zij geen kans gehad. Een enquête kan alleen worden aangevraagd door beleggers die 50.000 aandelen of certificaten bezitten. Afgestempelde aandelen tellen niet mee.

Mocht de Ondernemingskamer positief oordelen over de aanvraag, dan wordt er een juridische procedure gestart waarbij het bestuur veroordeeld kan worden. Daarna kan eventueel het bestuur persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De Ondernemingskamer heeft op dit moment verzoeken voor enquêtes toegewezen naar VHS, Bobel en Text Lite. Bij de laatste is een enquête echter onzeker omdat de boedel van dit failliete bedrijf het onderzoek niet kan betalen.