Aandeelhouders Nedlloyd tegen kandidatuur Kroes

ROTTERDAM, 28 JAN. Oud-minister drs. N. Kroes stond niet op het lijstje met kandidaten van de commissie van aandeelhouders van Nedlloyd. Als zij samen met de Noor T. Hagen benoemd wordt tot commissaris van het Rotterdamse transportconcern overweegt de commissie van aandeelhouders hier bezwaar tegen aan te tekenen.

Dit verklaarde P. de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) die als woordvoerder van de commissie van aandeelhouders optreedt vanmorgen.

Volgens De Vries heeft de raad van commissarissen van Nedlloyd op de aandeelhoudersvergadering van 31 mei toegezegd dat de twee nieuwe commissarissen uit kringen van aandeelhouders zouden komen. “De toezegging is niet zwart op wit gedaan, maar meer dan eens hebben de commissarissen zich op deze manier uitgelaten. De Vries vindt dat het belang van aandeelhouders bij Nedlloyd niet voldoende aan bod komt in de raad van commissarissen. “We zijn natuurlijk blij met de benoeming van Hagen, maar we hadden verwacht dat twee van de door ons voorgestelde kandidaten zouden worden benoemd.” Met de benoeming van Hagen is slechts een van de negen commissarissen afkomstig uit aandeelhouderskringen.

Hoewel Nedlloyd rond het middaguur de benoeming van Kroes en Hagen nog niet officieel had aangekondigd, wordt aangenomen dat de raad van commissarissen die gisteren vergaderde, hen zal benoemen tot commissaris. De Vries verwacht dat hij vanmiddag zal horen wie benoemd worden. Vanmiddag vergadert de commissie van aandeelhouders onder voorzitterschap van R. Wijkstra, voorzitter van de raad van commissarissen.

De benoeming van grootaandeelhouder Hagen die een via zijn beleggingsmaatschappij Marine Investments een belang van 27 procent in Nedlloyd heeft, komt niet onverwacht. Hij probeert al sinds begin vorig jaar een plaatsje in de raad te krijgen. Toen Nedlloyd hem uit de raad weerde, weigerden de aandeelhouders de jaarrekening van het concern goed te keuren.