Werknemers bezetten slachterij in Ede

EDE, 27 JAN. De 116 werknemers van Stroombergs exportslachterij en vleeswarenfabriek in Ede hebben vanmorgen onder leiding van de Voedingsbond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV "voor onbepaalde tijd' hun bedrijf bezet. De directie van Stroomberg is de toegang tot de gebouwen ontzegd.

De bezetters willen op deze wijze alsnog een goed sociaal plan afdwingen en voorkomen dat de directie gebouwen en machines verkoopt. “Het gebouw, de grond en de machines die hier staan zijn nog het enige van waarde”, aldus vanmorgen FNV-bestuurder F. Kagie. Anderhalve week geleden werd er surséance van betaling aangevraagd voor het bedrijf. Bewindvoerder J.A.M. Keijser deelde de werknemers vanmorgen, voordat de bezetting werd uitgeroepen, mee dat er geen werk meer voor hen was. Er is geen aanvoer van varkens meer. Keijser zal daarom waarschijnlijk vanmiddag bij de rechtbank in Arnhem het faillissement aanvragen.

Volgens de bonden heeft de directie van Stroomberg doelbewust op die situatie aangestuurd. Kagie: “Door de surséance aan te kondigen hebben ze er voor gezorgd dat de aanvoer van varkens zou stokken. Ze waren gewoon uit op een snel faillissement.”

Kagie verdenkt Union International (de Britse grootaandeelhouder van Stroomberg) ervan zelf als een van de grote schuldeisers naar voren te zullen treden vanwege in het verleden verstrekte leningen. “En dan de mensen hier zonder sociaal plan op straat zetten zeker, dat zullen we niet toestaan.” De bonden zullen vanavond op een vergadering van de Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel (COV) bepleiten dat de sector zich om de problemen bij Stroomberg gaat bekommeren. Het faillissement valt net voor de invoering van een landelijke saneringsregeling voor varkenslachterijen, waarbij wel geld beschikbaar zou komen voor een sociaal plan. Bewindvoerder Keijser zal de bonden daarin steunen, zo liet hij weten. Keijser heeft de afgelopen dagen vergeefs gezocht naar een overnamekandidaat voor het bedrijf. Hij denkt voor de vestiging van Stroomberg in Harreveld (47 werknemers), waar Bacon wordt gemaakt, nog wel een gegadigde te kunnen vinden.

Dat de werkgelegenheidssituatie in Ede uitzichtsloos is weten de werknemers daar al enige tijd. De slachterij is hopeloos verouderd, er zou een miljoenen-investering nodig zijn om het bedrijf de jaren negentig te kunnen laten doorkomen. De 9000 "haken' van Stroomberg zijn echter niet meer nodig. De Nederlandse varkensslachterijen kampen met grote overcapaciteit. De ontwikkelingen van de laatste week hebben iedereen in Ede echter wel overvallen, zo blijkt. Gisteravond werd onder leiding van de bonden nog snel een actiecomité opgericht dat tot de bezetting besloot.