Wallage geeft scholen jaar langer om fusie te voltooien

DEN HAAG, 27 JAN. Scholen in het voortgezet onderwijs die moeilijk een fusie-partner kunnen vinden, krijgen een jaar langer de tijd om alsnog op te gaan in een scholengemeenschap.

Dat heeft staatssecretaris Wallage (onderwijs) toegezegd in antwoord op de kritiek van de Eerste-Kamerfractie van het CDA op het tempo waarmee de bewindsman de schaalvergroting wil doorvoeren. Met het oog op de invoering van de basisvorming wil Wallage de vorming van brede scholengemeenschapen stimuleren.

Oorspronkelijk zou de nieuwe opheffingsnorm van 240 leerlingen uiterlijk 1 augustus 1993 moeten ingaan. Het CDA constateerde in haar schriftelijke reactie op het wetsvoorstel basisvorming dat die datum voor veel zelfstandige LBO en MAVO-scholen te vroeg komt. Met name deze scholen kunnen maar moeilijk aansluiting vinden bij andere schooltypen. Voor deze instellingen zou daardoor met name de datum van augustus van dit jaar, wanneer de fusie-plannen van alle scholen bij het ministerie op tafel moeten liggen, onhaalbaar zijn. Wallage wil deze scholen nu een jaar respijt geven.

In zijn antwoord aan de Eerste Kamer constateert de staatssecretaris verder dat de deelname aan het lager beroepsonderwijs iets lijkt aan te trekken. Minister Ritzen maakte zaterdag bij een congres van de PvdA bekend dat deze groei zich vooral bij LBO-afdelingen van brede scholengemeenschappen manifesteert en minder bij zelfstandige LBO-scholen.