Vut-regeling ambtenaren op de helling

DEN HAAG, 27 JAN. De regeringspartijen CDA en PvdA willen de collectieve regeling voor vervroegd uittreden (Vut) van ambtenaren geleidelijk afschaffen.

De vier centrales voor overheidspersoneel zullen zich in het komende overleg over de arbeidsvoorwaarden met minister Dales (binnenlandse zaken) “met hand en tand” verzetten tegen een verslechtering van de Vut.

De Tweede-Kamerleden G.H. Terpstra (CDA) en J.P.C.M. van Zijl (PvdA) pleitten gisteren voor de NCRV-radio in navolging van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst bij het chemie-concern Akzo de Vut geleidelijk af te schaffen en te vervangen door een individuele regeling. Bij Akzo (22.500 werknemers) zijn directie en bonden het vorige week eens geworden om de huidige collectieve Vut-regeling (62 jaar) te vervangen door een regeling voor geheel of gedeeltelijk uittreden voor werknemers tussen de 60 en 65 jaar.

“Wij onderhandelen niet met de Tweede Kamer, maar met minister Dales over de arbeidsvoorwaarden”, zeiden vanmorgen de ambtenarencentrales ACOP, CCOOP, CMHF en AC in een reactie op de uitlatingen van Van Zijl en Terpstra.

In maart beginnen de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van ongeveer 700.000 ambtenaren voor de periode april 1992 - april 1993. Als voorschot op de onderhandelingen heeft Dales laten weten dat de Vut-leeftijd van 60 jaar zal verdwijnen.

Ambtenaren kunnen op 60 jarige leeftijd, vrijwillig, vervroegd uit dienst treden; een regeling die de laatste jaren steeds met één jaar is verlengd. Na moeizame onderhandelingen werd deze regeling vorig jaar weer voor één jaar verlengd. “De laatste keer”, zei Dales toen. Er is toen ook een werkgroep ingesteld die in maart moet rapporteren over onder meer deeltijd-Vut en flexibele pensionering.

De vier centrales voor overheidspersoneel wijzen erop dat de overheid de Vut “hard nodig” zal hebben om afslankingsoperaties via het zogenoemde natuurlijk verloop op te vangen. Ze waarschuwen voor een groter beroep op de arbeidsongeschiktheidsregeling WAO als de Vut zou verdwijnen.