Volvo wil fusie met Zweeds conglomeraat Procordia

ROTTERDAM, 27 JAN. Autofabrikant Volvo en het levens- en geneesmiddelenconcern Procordia in Zweden willen een fusie aangaan. Wanneer de fusie een feit is - de Zweedse regering kan nog dwars gaan liggen - ontstaat een van de grootste Europese conglomeraten. Dit hebben de twee Zweedse ondernemingen zaterdag in Stockholm bekend gemaakt.

Met de fusie willen de bedrijven een onderneming creëren die te groot is om te worden overgenomen, op Europees niveau kan meedraaien en de positie van de Zweedse industrie in Europa verstevigt. Nu staat Procordia in de top-500, een ranglijst van Europese ondernemingen van de Financial Times, op de 49ste plaats en Volvo op de 109de plaats.

De fusie die Volvo een flinke financiële steun in de rug moet geven, wordt gerealiseerd door een aandelenruil. De aandeelhouders van Volvo krijgen van Procordia de mogelijkheid negen Volvo-aandelen te ruilen tegen vier Procodia-aandelen. Met de transactie is een bedrag van 6,6 miljard dollar gemoeid.

De samenwerking tussen Volvo en Renault gaat door en wordt verder uitgebreid. Renault heeft zich bereid verklaard zijn Volvo-aandelen in de fusie in te brengen. Daarmee ziet Renault af van zijn streven om een minderheidsaandeel van 10 procent in Volvo te verwerven. Het huidige belang van 8,3 procent wordt door de fusie teruggebracht tot 4,2 procent.

Volgens de vice-president directeur van Volvo, Amaury-Daniël de Seze, zal Renault toch profiteren van de fusie omdat het Franse concern er een financieel veel sterkere partner door krijgt met een groot belang in een andere zakelijke sector dan de auto-industrie. Mede dank zij de samenwerking met Renault heeft Volvo na jarenlange verliezen de eerste negen maanden van 1991 op al zijn activiteiten in totaal een winst van 217 miljoen dollar geboekt, maar tegelijkertijd op zijn kernactiviteiten (voornamelijk auto's) 213 miljoen dollar verloren. In 1990 besloten Renaul en Volvo tot samenwerking waardoor Volvo een belang van 20 procent in het Franse moederconcern verwierf en 45 procent in de Renault-vrachtautodivisie.

Bij het nieuwe Zweedse concern, dat onder de naam Volvo zou gaan opereren, werken in totaal 105.000 mensen. De jaaromzet van beide ondernemingen bedraagt 20 miljard dollar. Volvo's president G. Gyllenhammer wordt de bestuursvoorzitter van de nieuwe groep. De eerste man van Procodia, Soren Gyll, wordt vice- voorzitter.

Volvo is de grootste industriële groep in Skandinavië. Behalve de produktie van personenauto's, autobussen en vrachtauto's maakt het bedrijf motoren voor schepen, vliegtuigen en voor de industrie. In 1990 begon Volvo een grootscheeps reorganisatieprogramma om zijn produktiekosten omlaag te brengen en weer winstgevend te worden.

Procordia heeft een conglomeraat van bedrijven in eigendom, waaronder Kabi Geneesmiddelen, de bierbrouwerij Pripps en Svenska Tobaks. Volvo was al de grootste aandeelhouder van Procordia met een belang van 39,5 procent en 42,5 procent van de stemhebbende aandelen. De Zweedse overheid heeft een aandeel in Procordia van 34,2 procent, na Volvo de grootste aandeelhouder, maar met een stemrecht van eveneens 42,5 procent. Procordia heeft geen belang in Volvo.

Het Zweedse parlement pleitte vorig jaar voor verkoop door de overheid van haar aandelen Procordia. De staatscommissie die privatisering van staatsbedrijven onderzoekt moet nog een uitspraak doen over de voorgenomen fusie. Als de regering haar goedkeuring onthoudt, zou een meerderheid van de aandeelhouders van Procordia (Volvo samen met andere minderheidsaandeelhouders) het fusiebesluit toch kunnen doorzetten. De eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van Procordia wordt in mei gehouden.