VNO keert zich tegen plan voor brede centra in beroepsonderwijs

ROTTERDAM, 27 JAN. Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) is tegen de vorming van grootschalige "Regionale Opleidingscentra' (ROC's). Vorming van zulke instellingen “creëert amorfe scholen met een onduidelijk imago” en kan schade berokkenen aan de status van het beroepsonderwijs.

Dat zei drs. J.A. van den Bandt, secretaris onderwijszaken van het VNO, zaterdag in Rotterdam op een conferentie van de PvdA over de toekomst van het beroepsonderwijs. In de nieuwe opleidingscentra zouden de 140 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs moeten fuseren met enkele honderden instellingen voor deeltijd-beroepsonderwijs, basiseducatie, volwassenen-educatie en vormingswerk.

Deze week wordt op enkele conferenties aandacht besteed aan de wenselijkheid van het ontstaan van ROC's, tijdens een door het ministerie van onderwijs, sociale partners en scholen georganiseerde "week van het beroepsonderwijs'.

Voorstanders, vooral bij de PvdA, hopen dat in de ROC's een breed aanbod ontstaat van voltijds en tweede-kans onderwijs. Door alles zoveel mogelijk in één instelling te concentreren kan de hoge uitval in de betrokken sectoren worden verkleind zodat de toevoer van gediplomeerden naar de arbeidsmarkt op peil kan blijven. Ook kunnen de diverse sectoren van elkaars kennis profiteren en moet het voor de grotere scholen mogelijk worden onafhankelijk van de minister te opereren.

Minister Ritzen probeert het samengaan zoveel mogelijk financieel te stimuleren. Een fusie-plicht zoals bij een eerdere schaalvergrotings-operatie in het beroepsonderwijs, is er niet.

Eind vorige week stuurde Ritzen een herziene notitie over de ROC's naar de Kamer. Deze kwam tot stand na een hevig conflict met een groep scholen van beroepsonderwijs over een eerdere notitie. Daarin zou 33 miljoen gulden die is vrijgemaakt voor vernieuwing van het beroepsonderwijs van 1993 tot 1996 alleen terecht komen bij scholen die ROC's zouden gaan vormen. In de bijgestelde notitie kunnen ook scholen die niet meedoen aan dergelijke fusies tot "educatieve poliklinieken' zoals een schooldirecteur het uitdrukte, maar bijvoorbeeld slechts samenwerken met andere onderwijssectoren, aanspraak maken op dergelijke gelden.

Van den Bandt wees op het gevaar dat de ROC's hetzelfde lot treft als het OGEM-concern dat in de jaren zeventig ten onder ging aan zijn veelheid aan activiteiten. Verder wees de VNO-medewerker erop dat een nieuwe fusiegolf in het beroepsonderwijs gemakkelijk ten koste gaat van de energie die nodig is om de lang geleden aangekondigde vernieuwing van het onderwijsprogramma zelf te realiseren.

Ook prof.dr. A.M.L. van Wieringen, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waarschuwde zaterdag voor een onduidelijk imago van het beroepsonderwijs. Zo pleitte hij voor een “eigen rechtvaardiging” van het lager beroepsonderwijs door deze ook te laten aansluiten bij MBO-instellingen en niet slechts in brede scholengemeenschappen van MAVO, HAVO en VWO te laten opgaan, zoals het kabinet wil.