VN-afgezant praat in Belgrado over komst van vredestroepen

BELGRADO, 27 JAN. Marrack Goulding, onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft zich gisteren na zijn eerste besprekingen met Servische leiders optimistisch uitgelaten over de mogelijkheid, een vredesmacht van de VN naar het voormalige Joegoslavië te sturen.

Goulding sprak gisteren met de Servische president, Slobodan Milopsevic, die het VN-vredesplan voor Joegoslavië na een aanvankelijke afwijzing alsnog heeft geaccepteerd, en met Branko Kostic, de Montenegrijn die fungeert als voorzitter van het geheel door Servië gedomineerde staatspresidium van Joegoslavië. Het belangrijkste probleem voor de komst van de tienduizend man sterke vredesmacht is evenwel gelegen bij de instemming van de leiders van de Servische minderheid in Kroatië. De leiders van Krajina en Slavonië hebben tot dusverre geweigerd in te stemmen met het vredesplan en met de legering van VN-troepen op hun grondgebied. Ze zouden hooguit willen instemmen met de legering van VN-soldaten langs hun grenzen. Bovendien verzetten ze zich tegen de bepaling in het VN-plan die voorziet in de demilitarisering van omstreden gebieden.

Voor de komst van de troepen is dan ook nog geen datum afgesproken. Goulding praat vandaag met de belangrijkste leider van de Servische minderheid in Kroatië, Milan Babic, de “president” van Krajina. Goulding maakte gisteren duidelijk dat hij met Milosevic geen diepgaande meningsverschillen heeft.

In Bosnië is gisteren aangekondigd dat op 29 februari en 1 maart een referendum wordt gehouden over de onafhankelijkheid van de republiek. Het voorstel voor een referendum is door de Kroatische en islamitische leden van het Bosnische parlement goedgekeurd. De Servische minderheid in Bosnië - eenderde van de totale bevolking - is fel tegen een referendum (en tegen de onafhankelijkheid zelf) gekant. Zij zoekt aansluiting bij Servië en heeft daartoe de eigen woongebieden eenzijdig onafhankelijk verklaard. Het ligt in de bedoeling van de Servische leiders in Bosnië hun gebieden uiteindelijk aan te sluiten bij Servië. Aan het referendum over de Bosnische onafhankelijkheid willen de Serviërs in elk geval niet deelnemen.

De regering van Bosnië heeft vorig jaar al de onafhankelijkheid van de republiek uitgeroepen en de Europese Gemeenschap om erkenning gevraagd. Die is voorlopig geweigerd in verband met de omstreden positie van de Servische minderheid. (UPI, AP)