Succesvolle emissie staatsleningen

UTRECHT, 27 JAN. De twee nieuwe staatsleningen zijn door de markt warm onthaald. De Agent van Financiën heeft goed geprofiteerd van de mogelijkheid die de zogenaamde doorlopende emissie hem biedt om regelmatig de afgifteprijzen aan te passen.

Vorige week maandag startte de verkoop tegen prijzen van 99,30 en 99,50 voor respectievelijk de 10- en de 15-jarige lening. Woensdag werden de afgifteprijzen al verhoogd tot 99,55 en 99,65. Vervolgens moesten op donderdag en vrijdag de emissiekoersen weer naar beneden als gevolg van een zich wijzigende marktstemming door meevallende woningbouwcijfers in de Verenigde Staten. De gemiddelde uitgiftekoers van de 10-jarige lening kwam daardoor op 99,46. Dit komt neer op een gemiddeld emissierendement van 8,33 procent.

De uitgifte van de 10-jarige lening is vrijdag bij een omvang van 10 miljard gulden gestaakt. Dat de tienjarige lening zo snel deze omvang bereikte kwam doordat voor de looptijd veel buitenlandse belangstelling bestaat. Leningen met een looptijd van tien jaar kunnen goed worden afgedekt met futures contracten en bovendien worden overal ter wereld 10-jarige leningen uitgegeven, wat de onderlinge vergelijkbaarheid ten goede komt. Hierbij speelt uiteraard vooral de vergelijking tussen nauw gelieerde markten als de Nederlandse en de Duitse een rol. Afgelopen week was de Nederlandse markt overigens duidelijk aantrekkelijker dan de Duitse. Het renteverschil was opgelopen tot een half procentpunt. Hoger werd het ecart echter niet. Boven dit niveau kwam namelijk steeds weer nieuwe vraag naar guldensleningen los, waarin dan weer voorzien kon worden door de uitgifte van de nieuwe leningen. Komende week zou dit er wel eens anders uit kunnen zien. Door minder aanbod, omdat de emissie van de 10-jarige lening is inmiddels beëindigd, maar ook als gevolg van de oplopende arbeidsonrust in Duitsland, zou het rente-ecart wel eens flink kunnen dalen.

Van beide leningen kreeg de vijftienjarige weliswaar wat minder aandacht vanuit het buitenland; de binnenlandse beleggers wisten deze "puber' op waarde te schatten. Tot vanochtend is al 4,1 miljard geplaatst in deze lening. De lening is onder andere zo aantrekkelijk omdat ze vanwege haar lange looptijd bij rentedaling sterker in koers zal stijgen dan de meeste andere leningen.

Internationale obligatiemarkten

Op de Amerikaanse rentemarkt was opnieuw sprake van stijgende rentetarieven: beleggers waren niet alleen in afwachting van het G7 overleg, maar vooral in onzekerheid omtrent de omvang en de aard van het fiscale pakket dat Bush in zijn "State of the Union' zal aankondigen. Algemeen wordt er rekening mee gehouden dat Bush in zijn verkiezingsjaar de economie met fiscale maatregelen wenst te stimuleren, waarbij het risico bestaat dat de inflatie weer zal aantrekken. Ondertussen wijzen de laatste cijfers nog steeds op een gemengd beeld omtrent de Amerikaanse conjunctuur, hetgeen eveneens niet bijdraagt tot een duidelijk rentebeeld. Markttechnisch gezien is er nogal wat aanbod van nieuwe leningen en dat veroorzaakt lagere koersen. Voorts zorgt het zeer hoge Atlantisch renteverschil voor een groter dan normale belangstelling voor Europese waarden.

Op de Europese rentemarkten zette de positieve stemming van de laatste weken door. Uitzonderingen vormden enerzijds Frankrijk, waar als gevolg van de zwakke positie van de franc de Frans centrale bank de monetaire teugels strak houdt, en anderzijds het ecu-segment, samenhangend met een toegenomen aanbod van ecu leningen. Zo bracht Engeland een driejaars ecu lening uit ter grootte van 1 miljard ecu, waarmee ook Londen zijn positie als financieel centrum in deze groeimarkt zal kunnen versterken.

De rentedaling in Duitsland was bescheiden van aard, wat in het licht van de loononderhandelingen niet verwonderlijk mag worden genoemd. De verwachting in de markt is overigens dat de soep niet zo heet zal worden gegeten: de krap geld politiek van de Bundesbank zal ongetwijfeld voor een sterke vertraging van de groei zorgen en daarmee voor een oplopende werkloosheid. Ook de druk op de Duitse vakbonden vanuit de politiek is dit jaar niet gering. Wat betreft het rentebeeld bij de oosterburen was het meest positieve nieuws van het G-7 overleg wellicht nog wel dat de Duitse centrale bank niet helemaal onwelwillend schijnt te staan tegenover een mogelijke renteverlaging; voorlopig evenwel zal de Bundesbank de teugels strak houden.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.