Sociale dienstplicht

Als reactie op de brief van M.A. de Jong-de Monchy (NRC Handelsblad, 10 januari) het volgende. Zeker kleven er bezwaren aan een sociale dienstplicht voor vrouwen en voor van militaire dienst vrijgestelde mannen. Overigens vormen die blijkbaar niet zo'n bezwaar voor degenen, die vervangende dienst wegens gewetensbezwaren vervullen.

Het is toch voorts wel een zeer ongelijke situatie dat circa drie van de tien mannen plusminus een jaar dienstplicht moeten vervullen tegen een geringe vergoeding en vervolgens pas een jaar na hun jaargenoten (mannen èn vrouwen) op de reeds afgeroomde arbeidsmarkt terecht kunnen. Een keuze tussen een soort non-weerbaarheidsbelasting of een sociale dienstplicht ook van een jaar zou de vorenbedoelde ongelijkheid verkleinen en de beloning voor de wel militair dienstplichtigen verbeteren door de opbrengst van die belasting - althans ten dele - aan te wenden ter verbetering van de soldij.