PvdA wil helderheid over "Simons'

DEN HAAG, 27 JAN. Er moet dit jaar zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de maatregelen die het kabinet per 1 januari 1993 wil nemen op weg naar een verplichte basisverzekering tegen ziektekosten, het plan-Simons.

Dat heeft PvdA-fractievoorzitter Th. Wöltgens zaterdag gezegd op een partijbijeenkomst in Rotterdam. Wöltgens rageerde daarmee op opmerkingen van premier Lubbers, die vrijdagavond zei te betwijfelen of de basisverzekering nog in deze kabinetsperiode zal worden gerealiseerd.

“Het tempo moet voorzichtiger”, aldus Lubbers. Hij zei dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen over maatregelen die op 1 januari 1993 genomen moeten worden. Het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) wil weten hoe staatssecretaris Simons tegenover de uitlatingen van Lubbers staat.

Politieke besluitvorming over de laatste fase van de stelselwijziging zou volgens de huidige plannen in 1994 moeten plaatshebben. Op 1 januari 1995 zou de Wet op de Zorgverzekering in werking moeten treden, waarmee de basisverzekering een feit zou zijn. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering is dan verdwenen.

Als halverwege dit jaar duidelijk is welke stappen in 1993 worden genomen, kunnen volgens Wöltgens onder meer tijdig de ziektekostenpremies worden vastgesteld. Er is dan ook voldoende tijd om burgers goed voor te lichten over de financiële gevolgen. “Duidelijk is dat de situatie zich nooit meer mag voordoen dat praktisch twee weken voor het einde van het jaar pas komt vast te staan wat er volgend jaar moet gebeuren.”

Wöltgens vindt dat te veel veranderingen op de loonstrookjes Simons in de schoenen geschoven worden. “Veel effecten hebben niet of zijdelings met het plan-Simons te maken.” Hij doelde daarmee onder meer op de verhoging van de wettelijke bijdragen die particuliere verzekerden moeten betalen. Deze worden sinds 1987 geheven en zouden ook zonder plan-Simons moeten worden opgebracht.

Volgens Wöltgens is een deel van de nadelige effecten juist een gevolg van een te voorzichtige invoering van de plannen. De PvdA-fractieleider zei “niet goed in te zien” dat er aan de inhoud van de plannen iets moet worden veranderd. Binnen het CDA gaan steeds meer stemmen op om de omvang van het basispakket - de medische voorzieningen waartegen iedereen verplicht zal zijn verzekerd - te verkleinen.

VVD-fractievoorzitter Bolkestein vindt dat de stelselwijziging per 1 april moet worden teruggedraaid, omdat de inkomenseffecten volstrekt zijn onderschat. Hij zei dat gisteren voor de AVRO-radio. Bolkestein hoopt op steun van het CDA bij zijn pleidooi het plan-Simons terug te draaien. “Ik denk dat het CDA eigenlijk niet meer wil doorgaan.”