Pleidooi voor lidmaatschap GOS-republieken van IMF

GARDEN CITY, 27 JAN. De zeven rijkste industrielanden (G-7) hebben zaterdag het Internationale Monetaire Fonds (IMF) gevraagd Rusland, Azerbeidjan, Oekraïne, Kazachstan, Armenië en de Baltische staten komend voorjaar als lid toe te laten. Hiermee krijgen de landen toegang tot fondsen om de overgang naar een markteconomie te ondersteunen.

Volgens de Amerikaanse onderminister van financiën D. Mulford heeft de G-7 gesproken over het verzoek van Rusland om een miljardenfonds voor ondersteuning van de roebel en voor betalingsbalanshulp. De G-7 vindt de tijd daarvoor nog niet rijp. Maar het verzoek is volgens Mulford niet van tafel geveegd. De Russische vice-premier Gaidar had vorige week gevraagd om een “positief signaal” van de G-7. In het slotcommuniqué van de G-7 wordt de verlening van verdere financiële hulp afhankelijk gesteld van de voortzetting van betaling van resterende niet uitgestelde schuldverplichtingen door de republieken van het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten).

De G-7 lijkt overeenstemming te hebben bereikt over het gezamenlijk stemmenaandeel van het GOS, dat volgens de Canadese minister van financiën D. Mazankowski tussen 3,5 en 4,5 procent moet liggen. Sommige analisten waren uitgegaan van zes procent, waarmee het GOS op gelijke hoogte met Japan en Duitsland zou komen. (Reuter, AP)