NSF in actie tegen racisme

Afgelopen donderdag kwamen delegaties van de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en de profsectie van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) bijeen om van gedachten te wisselen over de toenemende discriminatie in voetbalstadions.

Beide organisaties vinden dat de maat vol is en overwegen harde maatregelen te nemen. De komende maanden zal een werkgroep van twintig man, bestaande uit trainers, scheidsrechters, bestuursleden van profclubs, afgevaardigden van de NSF en de KNVB, een burgemeester en vertegenwoordigers van de politie en justitie, zich buigen over de de manier waarop dit gaat gebeuren. Een publiciteitscampagne in stadions, aanpassing van de spelregels (bal naar de tegenstander als eigen supporters zich te buiten gaan) en het oppakken van toeschouwers die zich racistisch uitlaten, werden bij een eerste brainstorm als mogelijke oplossingen geopperd. Peter Frey, beleidsmedewerker sportontwikkeling van de NSF en veelvuldig bezig met allochtonen, zegt nadrukkelijk dat de ”actie' nog maar in een pril begin is.

Juridisch is het niet gemakkelijk één supporter te vervolgen. Iemand is pas aansprakeljk als duidelijk is vast te stellen dat hij ook daadwerkelijk wat geroepen heeft. Hoe kun je één persoon in een vol vak aanwijzen?

Dat is een stuk makkelijker als het lijkt, denk ik. De meeste stadions zijn met interne videocircuits uitgerust. Door met de camera in te zoomen kun je er bijvoorbeeld goed achter komen wie zich aan racisme schuldig maakt. Zo'n maatregel hoeft ook niet zoveel te kosten. De aanpak van politie en justitie dient alleen geïntensiveerd te worden.

Er werd geopperd scherper op te letten bij één wedstrijd. Waarom niet bij allemaal?

Het is goed mogelijk dat we bij meer dan éé wedstrijd op verbaal geweld gaan letten. De actie bevindt zich alleen in nog zo'n vroeg stadium dat zulk soort details nog niet duidelijk zijn. Over een maand wordt er een tweede bijeenkomst gehouden en is er misschien iets meer duidelijk. Het was ook helemaal niet de bedoeling dat de uitkomsten van het overleg allemaal naar buiten gebracht zouden worden. De IKON heeft buiten ons om een persbericht verstuurd nadat mijn collega Jan Jansens in het radioprogramma ”De andere wereld' wat over de actie had verteld.