M.v.d. WALL- DUYVENDAK 1922-1992; Actief in het verzet

Eind vorige week is op 69-jarige leeftijd Mia van der Wall-Duyvendak overleden. Mevrouw Van der Wall van tot voor enige jaren burgemeester van de Gelderse gemeente Geldermalsen. In de Tweede Wereldoorlog speelden zij en haar eerder overleden echtgenoot een actieve rol in het verzetswerk in Haarlem. Na de oorlog was mevrouw Van der Wall onder meer lid van het dagelijks bestuur van de Stichting 1940-1945, de instelling die zich bezighoudt met de behartiging van de materiële en immateriële belangen van oud-verzetsstrijders en hun nabestaanden als ook van het Icodo, het Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen in Utrecht. Verder maakte zij deel uit van het bestuur van de Uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers.

Daarnaast was mevrouw Van der Wall enkele jaren directeur/secretaris van de Stichting voor bijzondere sociale zorg en maatschappelijk buurtwerk in Haarlem. Na het overlijden van haar man, Sake C. van der Wall die advocaat in Haarlem was, werd zij in 1964 burgemeester van Geldermalsen. Daar werd ze binnengehaald als openhartige en sportieve vrouw en als iemand die zeer scherp in haar uitspraken kon zijn. Bovendien wenste zij in Geldermalsen beslist niet de rol van "burgermoeder' te spelen. Destijds was ze een van de eerste vrouwelijke burgemeesters in Nederland.

Mia van der Wall bekleedde diverse functies binnen de Partij van de Arbeid en in de (in 1965 opgeheven) protestants-christelijke werkgemeenschap binnen die partij als ook in de Vrouwenbond. Bovendien was zij sterk betrokken bij de opbouw van de Nederlandse Hervormde kerk, in het bijzonder de vrouwenorganisaties van kerkelijke signatuur. Bovendien trad zij op als voorzitter van de gehandicapteninstelling Het Dorp in Arnhem. Zij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.