Joegoslaven mogen hier langer blijven

HILVERSUM, 27 JAN. Joegoslaven die het oorlogsgweld in hun land zijn ontvlucht en meer dan zes maanden in Nederland zijn, kunnen hier langer blijven als de situatie aan het thuisfront daar aanleiding toe geeft. Dat heeft de directeur vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie, mr. H. Nawijn, gisteren gezegd voor de IKON-radio.

Om hoeveel mensen het precies gaat kon een woordvoerder van het ministerie niet zeggen. Hij schat hun aantal op een paar honderd. Als gedoogde vluchtelingen kunnen zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Zij worden niet in de asielprocedure opgenomen, omdat zij te kennen hebben gegeven weer naar huis te willen terugkeren als dat mogelijk is, zo zei hij.

De speciale behandeling valt niet ten deel aan Somalische vluchhtelingen die het krijgsgeweld in hun land zijn ontvlucht. Binnenkort zal in Europees verband over hun positie overleg worden gepleegd.

Volgens de woordvoerder telt ons land op dit moment 3.500 Joegoslaven die politiek asiel hebben aangevraagd. Vorig jaar meldden zich ruim tweeduizend Joegoslavische asielzoekers, van wie de meesten afkomstig zijn uit Kroatië.