Jeruzalem verwerpt Palestijnse delegatie

TEL AVIV, 27 JAN. Israel verzet zich tegen deelneming van Palestijnse vertegenwoordigers uit Oost-Jeruzalem aan de Palestijnse delegatie die morgen zal deelnemen aan de tweedaagse multilaterale vredesconferentie over het Midden-Oosten in Moskou. Volgens Palestijnse zegslieden vallen een Oostjeruzalemse aanwezigheid en die van Palestijnse ballingen in de delegatie juist onder de voorwaarden waaronder de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) met Palestijnse deelneming heeft ingestemd.

De Israelische minister van buitenlandse zaken, David Levy, zei vanmorgen in een radiovraaggesprek uit de Russische hoofdstad dat Israel vasthoudt aan de met de VS gemaakte afspraken over de samenstelling van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg. De Palestijnen zijn van mening dat deze afspraken uitsluitend bindend zijn voor het bilaterale vredesoverleg, maar niet voor de multilaterale regionale vredesbesprekingen in Moskou. Daar willen zij verschijnen als vertegenwoordigers van het hele Palestijnse volk, inclusief de Palestijnse diaspora.

Over dit principiële meningsverschil tussen Israel en de Palestijnen kan de conferentie in Moskou, bedoeld als steun in de rug voor de bilaterale besprekingen, in grote moeilijkheden komen. Het vertrek van de Palestijnse delegatie via Amman naar Moskou betekent geenszins dat de Palestijnen aan de regionale vredesconferentie zullen aanzitten indien hun eisen niet worden ingewilligd.

In Israel wordt verondersteld dat de Palestijnen in Moskou willen zijn om ook buiten de vergaderzaal hun standpunten aan de zwaar vertegenwoordigde wereldjournalistiek nog een keer uiteen te zetten.

Na lang aarzelen, onder andere over de voorwaarden waaronder de VS bereid zijn Israel een grote bankgarantie te geven, is de Palestijnse delegatie vanmorgen uit Jeruzalem naar Amman vertrokken.

Pag 4:

Palestijnen aarzelden lang

In de Jordaanse hoofdstad zullen twee Oostjeruzalemmers, Faisal Husseini en Sari Nusseibeh, en twee Palestijnse vertegenwoordigers uit de Palestijnse diaspora zich bij de Palestijnse delegatie voegen. Verwacht wordt dat de PLO in Tunis vanavond in een officiële verklaring de deelneming van de Palestijnse delegatie aan de conferentie in Moskou zal bekendmaken. Leiders van de PLO hebben zich het afgelopen weekeinde in Tunis over de zaak gebogen. Tot zover onze correspondent. De tweedaagse conferentie in Moskou wordt geboycot door Syrië en Libanon, die vinden dat er eerst maar eens vooruitgang moet worden geboekt op de bilaterale vredesonderhandelingen. Egypte en Jordanië en ook de Arabische Golfstaten zullen echter aanwezig zijn, naast, onder andere, de VS, Rusland, China, Japan en de Europese Gemeenschap. Besloten is vier commissies in te stellen, die zich zullen bezighouden met verschillende aspecten van het conflict in het Midden-Oosten: water, regionale veiligheid, milieu en economische samenwerking, onder voorzitterschap van respectievelijk de VS, Rusland, Japan en de EG. Een voorgestelde commissie over vluchtelingenproblematiek is geschrapt wegens verzet van Israel en Amerikaanse reserves. (AFP)